Publicerad: 12 april 2019

Debatt

Socialtjänstens medarbetare ska trivas och känna stolthet

Akademikerförbundet SSR menar att kompetens flyr kommunerna. Från SKL:s sida känner vi igen och delar av den bild som SSR målar upp, men att påstå att kommunerna blöder är helt felaktigt.

Personal

Akademikerförbundet SSR skriver den 8 april en debattartikel i Dagens Samhälle om kompetensflykten från kommunerna.

Det har de senaste åren varit en hög rörlighet i delar av socialtjänsten, framför allt för socialsekreterare. Det kan påverka både arbetsmiljön och kvaliteten. Många kommunala arbetsgivare har tagit detta på största allvar. Ett stort antal initiativ och åtgärder har också tagits på såväl nationell som lokal nivå för att skapa stabilitet och nöjdare medarbetare. Allt fler kommuner kan vittna om att detta lett till en förbättrad situation på många socialtjänstkontor. Det har också blivit lite lättare att rekrytera och behålla medarbetare. Denna förbättring bekräftas i de preliminära resultatet från Pia Thams forskning, som följt socialsekreterarnas arbetsvillkor under många år. Men vi varken kan eller vill slå oss till ro som arbetsgivare. Den kommunala arbetsgivaren måste vara attraktiv.

Konkurrensen om arbetskraften kommer att öka de närmaste 10 åren. Kompetensförsörjningen till välfärdens olika yrkesgrupper de kommande åren är därför en stor utmaning. SKL ska bidra till att förutsättningarna för våra medlemmars arbete med en hållbar kompetensförsörjning är så ändamålsenlig som möjligt. I december 2018 fastställdes den strategi som är vägledande för SKL:s stödjande arbete när det gäller kompetensförsörjning till socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Under 2018 diskuterade vi denna strategi med företrädare från bland annat Akademikeralliansen SSR vid två tillfällen. Vi ser fram emot att fortsätta den dialogen.

Strategins fyra mål ska sammantaget leda till en stärkt socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård där medarbetare och chefer trivs och känner stolthet över en verksamhet som lever upp till krav och förväntningar.

SKL arbetar för att socialtjänsten och den kommunala hälso- och sjukvården ska vara en stimulerande arbetsplats för kvinnor och män. Kommunerna ska ha tillgång till rätt kompetens utifrån verksamheternas behov.

Inom kort presenteras SKL:s personalstatistik för 2018, där rörligheten för bland annat socialsekreterare finns med. Vi vet sedan tidigare att socialsekreterare som yrkesgrupp har en något högre rörlighet än genomsnittet för yrkesgrupper inom kommunal verksamhet. Tidigare års statistik visar dock att nio av tio socialsekreterare finns kvar i sektorn. Vi kommer förstås att följa detta extra noga.

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL
Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL

Publicerades på Dagens Samhälles debattsida, den 12 april 2019

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!