Publicerad: 2 maj 2018

Debatt

Snabbare väg till jobb inom flera vårdyrken

Arbetsmarknadens parter inom välfärden har tagit viktiga steg för att säkra kompetensförsörjningen i vård och omsorg. Nu tas nästa steg i utbildningar för undersköterskor och vårdbiträden.

För ett år sedan presenterade Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting en avsiktsförklaring om kompetenshöjning i äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Parterna var bland annat överens om att förespråka en tydlig modell för yrkesutveckling där de olika nivåerna vårdbiträde, undersköterska och undersköterska med specialistutbildning definieras och verka för ett nationellt reglerat utbildningsinnehåll för dessa yrken. Det är en mycket viktig uppgörelse, kompetensbehoven till välfärden är stora.

Nu är en ytterligare en pusselbit klar, det vill säga utbildningsinnehållet inför arbete som vårdbiträde och undersköterska. I dag har Skolverket, på regeringens uppdrag, presenterat innehållet i yrkespaket till vårdbiträde och undersköterska.

Utgångspunkt är att yrkespaketen ska fungera som påbyggbara utbildningar som i ett, eller fler steg, kan leda till en gymnasieexamen. De ska bestå av kurser vars innehåll motsvarar de kompetenskrav som arbetsmarknaden kräver för att kunna anställa. De ska ge en snabbare väg ut i jobb.

Undersköterskor är stommen i äldreomsorgen och vården. Standardiserade nationella yrkespaket som förbereder för jobb som undersköterska och även till vårdbiträde kommer vara till stor nytta inom yrkesutbildning för vuxna. Det finns också möjlighet att använda yrkespaketen inom gymnasieskolans introduktionsprogram och då framför allt mot vårdbiträde.

Dessa påbyggbara yrkespaket kommer vara viktiga för dem som vill höja sin kompetensnivå för att bli anställningsbara. Yrkespaketen har potential att ge anställningsbarhet snabbt, arbetslivserfarenhet tidigt och en möjlighet att senare komplettera till en fullständig gymnasieexamen. Vi bedömer att yrkespaketen kan spela en viktig roll för kompetens­försörjningen, bl.a. ser vi att det finns en stor rekryteringspotential i gruppen nyanlända personer.

Paketen har tagits fram i samråd med Skolverkets nationella programråd för vård- och omsorgsprogrammet, där bland andra arbetsmarknadens parter är representerade. Paketens innehåll stämmer väl överens med den modell som har utvecklats inom Vård- och omsorgscollege, en samverkan mellan Kommunal, SKL och övriga berörda parter.

Under förra året tog Skolverket, inom ramen för andra programråd, fram 51 yrkespaket, inom en rad olika områden. Exempel på framtagna yrkespaket är plattsättare, ställningsmontör, målare, murare, golvläggare, yrkesförare, marknadsföringsassistent, frisörsaspirant, kock, och servitör. Yrkespaket till jobb som det på många platser i landet råder brist på.

Avsikten med uppdraget till Skolverket att ta fram standardiserade nationella yrkespaket är också att man ska kunna erbjuda likvärdig utbildning i hela landet inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och på introduktionsprogrammen i gymnasieskolan.

Med ett yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde på vuxenutbildningen i Kalix ska du kunna söka ett jobb i Lund. Ett enhetligt innehåll över landet är naturligtvis inte bara positivt för den enskilda individen, utan även för hela undersköterskeyrket och för potentiella arbetsgivare över landet.

Fjärran från politisk klåfingrighet och diskussioner om sänkta ingångslöner levererar arbetsmarknadens parter lösningar på en av de största utmaningarna den svenska välfärden står inför: kompetensförsörjning. Det är svenska modellen – i praktiken.

Anna Ekström, gymnasie- och kunskapslyftsminister
Tobias Baudin, ordförande Kommunal
Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 2 maj 2018

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!