Publicerad: 16 december 2019

Debatt

SKR är inte en myndighet

Vi är en ideell organisation utan myndighetsutövning och därför gäller inte offentlighetsprincipen för SKR. Men vi försöker vara så öppna som vi bara kan, skriver Staffan Isling i en replik.

Skribenten, Fia Ewald skriver i ett inlägg på Dagens Samhälles debattsida 11/12-19, att ” Enligt svensk lagstiftning ska offentlighetsprincipen tillämpas i alla myndigheter (inklusive kommuner och regioner) samt kommunala bolag med mera. För en ytlig betraktare förefaller SKR uppfylla kriteriet.”

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är inte en myndighet. SKR är en ideell förening. Liksom andra medlemsorganisationer, exempelvis fackliga organisationer.

SKR:s tjänster för medlemmarna innefattar bland annat tjänster som exempelvis avtalsförhandlingar med fackliga organisationer om centrala avtal, förhandlingar med staten om finansieringen, ramavtalsupphandlingar, rådgivning och service, stöd i verksamhetsutveckling, samt mycket annat som görs för att stödja kommuner och regioner i deras viktiga verksamheter.

Precis som en arbetsgivarorganisation på den privata marknaden eller en facklig organisation så kan vi inte vara öppna med hur förhandlingar går innan avtalen är slutna. Dessa krav finns strikt reglerade i avtal med de fackliga organisationerna. Likaså med de överenskommelser vi gör med staten kring finansiering. Dessa blir offentliga när de är klara.

SKR har precis som andra organisationer, revisorer, både politiska och yrkesrevisorer, som granskar att avgiften används till det som kongressen och styrelsen beslutat om för SKR:s verksamhet.

Skribentens släng om makthavare i hemlig stugvärme lämnar vi åt sidan. Någon sådan finns inte i SKR:s organisation. Vi vill vara så öppna som möjligt och redovisar det vi gör även om vi inte är en myndighet.

Fakta

Ramen för förbundsavgiften fastställer kongressen vart fjärde år och styrelsen beslutar sedan årsavgiften varje år. Inom ramen för perioden 2017-2020 är förbundsavgiften 0,13 promille vilket innebär för 2019, 522 miljoner kronor.

Staffan Isling, VD för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Repliken är publicerad på DS debattsida den 16 december 2019

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!