Publicerad: 20 augusti 2019

Debatt

Sämre kontinuitet med hyrpersonal

Hyrpersonal är en del av fungerande vård anser Kompetensföretagen. Fredrik Lennartsson svarar i en replik att inhyrning av vårdpersonal ska vara så låg som möjligt.

Kompetensföretagen skriver att hyrpersonal är en del av fungerande vård. Förvisso, men att andelen inhyrd personal borde ligga på upp till 30 procent är inte en bra lösning, vare sig för patienterna, personalen eller skattebetalarna.

Att bryta ett beroende av hyrpersonal har aldrig handlat om att upphöra med möjligheten att använda inhyrd personal i hälso- och sjukvården. Vi ser, liksom bemanningsföretagen, behov av förstärkningar vid exempelvis tillfälliga oförutsedda behov.

Patienterna ska erbjudas bästa möjliga kontinuitet och trygghet. Varje besök hos en för patienten ny inhyrd vårdpersonal riskerar att skapa otrygghet och försämrar kontinuiteten. En hög andel inhyrd personal äventyrar arbetsmiljön och den utvecklingskraft som behövs för att ständigt utveckla vården.

Det finns flera orsaker som gör att inhyrningen av vårdpersonal ska vara så låg som möjligt. Här skiljer sig vården på grundläggande sätt från andra branscher. I vården finns inga konjunkturberoende toppar och dalar där efterfrågan på vård och därmed personal ökar och minskar cykliskt.

Det ekonomiska perspektivet är förstås inte oväsentligt där överkostnader som inhyrningen medför istället kunde användas till mer vård för skattepengarna. Vi vet också att en högre inhyrning innebär inte bara ökade kostnader utan också en sämre produktivitet och ett lägre förtroende för vården. Det visar Myndigheten för vård- och omsorgsanalys rapport En primär angelägenhet (2017:3).

Med ovanstående perspektiv valde regionerna att ta fram en mätbar indikator för att uppnå oberoende av inhyrd vårdpersonal för hela landet till maximalt 2 procents kostnadsandel.

Som effekt av regionernas gemensamma arbete har kostnadsutvecklingen för inhyrd vårdpersonal planat ut och kostnadsandelen för inhyrd vårdpersonal har sedan augusti 2017 varit konstant, knappt fyra procent för vården i hela landet. Samtidigt finns det delar av vården som har betydligt högre andel och därför fortsätter arbetet för att uppnå ett oberoende med fortsatt samarbete mellan regionerna och SKL.

Fredrik Lennartsson
Chef för avdelningen för vård och omsorg
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Repliken är publicerad på Svd.se den 17 augusti 2019

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!