Publicerad: 18 december 2018

Debatt

Replik: Skandia skapar oro för att sälja sina produkter

I en debattartikel i Dagens Samhälle (14/12 2018) skriver pensionsbolaget Skandia att landstingens och regionernas pensionsskulder riskerar att drabba välfärden. Detta stämmer inte alls.

Tyvärr målar Skandia upp ett skräckscenario om att en annalkande konkurs kan drabba regioner och landsting och att de försöker dölja den pensionsskuld som tjänades in före 1998.

Fyra viktiga fakta i målet:

  1. Enligt lagen måste skulden redovisas som en ansvarsförbindelse. Det innebär att de landsting och regioner som gör detta följer lagen. Det innebär alltså inte att de försöker dölja skulden, utan bara följa lagen.
  2. Skulden är väldigt långsiktig. Successivt betalas den gamla skulden och minskar. Landsting och regioner har bra kontroll på skulden, som utgör en mycket liten del av landstingens och regionernas löpande kostnader, och inte alls kan jämföras med ökade kostander för verksamheten.
  3. Alla regioner och landsting utom ett har stärkt sin soliditet inklusive den gamla skulden. De senaste fem åren har soliditeten inklusive den gamla skulden stärkts med i genomsnitt 19 procent per landsting/region.
  4. Det är utvecklingen av soliditeten i regionen eller landstinget som är det viktiga, inte läget i sig, då ett landsting eller region inte kan gå i konkurs. Och utveckling är positiv.

Med bakgrund av detta menar jag att det är bekymmersamt att Skandia skrämmer anställda i regioner och landsting och medborgare i Sverige och skapar en obefogad oro i syfte att sälja sina produkter.

Annika Wallenskog
Chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken publicerades på Dagens Samhälles debattsajt tisdagen den 18 december 2018.
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/skandia-skapar-oro-att-salja-sina-produkter-25408

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!