Publicerad: 30 augusti 2019

Debatt

Replik från SKL: Croneborg har missat poängen

I en artikel om SKL:s rapport Unga om välfärdsjobben (30/8) skriver Altingets chefredaktör Mattias Croneborg att ”den som läser SKL:s pressmeddelande kan få intryck av att saken är biff." Det är synd att Mattias Croneborg har missat poängen.

SKL tror naturligtvis inte att välfärdens kompetensförsörjning kommer att lösas bara för att fem av tio unga kan tänka sig att arbeta inom skolan. SKL jobbar på många olika sätt för att stärka kommuners och regioners attraktionskraft och studien Unga om välfärdsjobben är bara ett exempel.

Syftet med rapporten är att ta reda på mer om hur unga tänker och tycker om välfärdens yrken. Deras svar visar att det finns ett stort intresse för välfärdsjobben. Exempelvis svarar 54 procent av de unga att de kan tänka sig att jobba i läraryrket, varav 24 procent svarar att de kan tänka sig läraryrket som ett långsiktigt yrkesval. Det är en fördubbling jämfört med resultaten 2012, då 12 procent av de unga svarade att de kunde tänka sig yrket som en långsiktig karriär. Det är glädjande siffror som vi gärna lyfter fram och som vi – men också andra – kan lära av.

Att hitta rätt kompetens och utveckla nya arbetssätt är en stor utmaning för alla arbetsgivare idag. Andelen unga och äldre ökar markant de närmaste åren, medan andelen i yrkesverksam ålder endast ökar blygsamt. Att SKL undersöker hur unga ser på välfärdsjobben är därför en självklarhet. Med ökad kunskap och förståelse om dagens unga kan kommuner och regioner utveckla sitt arbete med att attrahera och utveckla framtidens medarbetare.

Caroline Olsson

Chef för arbetslivsfrågor, SKL

Publicerades på altinget.se den 30 augusti 2019

Johanna Öqvist
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!