Publicerad: 18 december 2018

Debatt

Replik: Fortsatta öppna jämförelser för grundskolan

 SKL kommer inte att sluta ta fram Öppna jämförelser för grundskolan. Det kommer en rapport även nästa och kommande år.

VLT:s ledarskribent ger uttryck för att det skulle vara på något annat sätt. Vad de förändringar vi nu gör handlar om är att vi blir ännu bättre på att stödja kommunerna i utvecklingen av en ännu bättre skola.

Vårt fokus är att ständigt utveckla och förbättra vår presentation av Öppna jämförelser till stöd för kommunerna, som de i sin tur kan beskriva för elever, föräldrar, lärare och kommuninvånare. Enskilda skolor och kommuner behöver kontinuerligt, inte bara en gång om året, följa upp resultat och utvärdera sina prestationer. Fokus är att ständigt följa upp, analysera och åtgärda. Med funktionen Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada gör vi data mer tillgängliga.

Nu kan politiker, rektorer, lärare och andra när som helst gå in och jämföra sig med andra kommuner i länet, landet eller andra kommungrupper och få resultatlistor per kriterium. Aktuella nyckeltal presenteras regelbundet under året. Varje nyckeltal presenteras också med färger för öppna jämförelser; grön, gul och röd. Det är väl använt, både av kommuner och media runt om i landet. I år har vi dessutom tagit fram 290 helt nya kommunrapporter – en för varje kommun – med centrala nyckeltal för grundskolan.

För cirka tio år sedan skapade SKL ett särskilt index, ett så kallat sammanvägt resultat i öppna jämförelser. Tanken var att ”baka ihop” ett fåtal centrala nyckeltal för att ge kommunerna en första ungefärlig bild av läget vad gäller elevernas kunskapsresultat. Detta sammanvägda resultat presenterades som en rankinglista en gång om året. Det har fått mycket uppmärksamhet genom åren, inte minst i media. Men saker förändras och Sveriges kommuner har blivit mycket bättre på att mäta sina resultat. Inte minst nu när fler diskussioner tenderar att handla om resurser behöver vi tydligare markera vikten av att ta reda på vilka resultat man uppnår.

Öppna jämförelser för grundskolan är nu än mer transparent och resultatfokuserad än tidigare. Det är ett stöd i att utveckla en ännu bättre skola.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef utbildning och arbetsmarknad

Repliken publicerades i Västmanlands läns tidning tisdagen den 18 december 2018
https://www.vlt.se/artikel/debatt/replik-pa-ledare-i-vlt-skl-fortsatter-med-oppna-jamforelser-om-skolan

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!