Publicerad: 26 juni 2019

Debatt

Replik: Felaktig kritik om priset på kommunal mark

Chefsekonomerna på Hyresgästföreningen och Villaägarna skriver i Dagens industri (19/6) att det vikande bostadsbyggandet beror på kommunerna. Det hävdas, utan belägg, att kommunernas markpriser och planering av nya bostäder bromsar byggandet och driver upp kostnader.

Fakta visar att kritiken är felaktig. SKL har gjort en studie som visar att det 2017 fanns färdiga detaljplaner för nästan 160 000 bostäder i 160 kommuner. Det kan jämföras med att det samma år byggdes cirka 34 000 bostäder i dessa kommuner.

Därtill har vi studerat kommunala markpriser. Studien visar följande för markförsäljningar som skedde under 2016 och som gjordes per kvadratmeter bruttoarea:

I 9 av 10 kommuner var det genomsnittliga priset 2 500 kronor per kvadratmeter eller lägre för mark avsedd för hyresrätter. 8 av 10 kommuner som sålde mark för en- och tvåbostadshus hade ett genomsnittligt pris inom samma nivå. För bostadsrätter: nästan 7 av 10.

Det kan jämföras med att produktionskostnaden för flerbostadshus samma år i snitt var cirka 45 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea, enligt statistik från SCB. Lägenhetsarean är något mindre än bruttoarean, men jämförelsen visar ändå att den summa företag betalar för kommunal mark generellt sett är en relativt liten utgift i bostadsbyggandet.

De senaste åren har det dessutom byggts ungefär lika många hyresrätter som bostadsrätter. Det visar att påståendet om att kommunerna styr byggandet till bostadsrätter inte stämmer.

I ena stunden anklagas kommunerna för att bara ha dyr planlagd mark, i andra stunden ligger all mark i ointressanta lägen. Inget tycks passa branschens behov. Trots det har byggandet ökat kraftigt de senaste åren. Förra året färdigställdes det högsta antalet bostäder sen 70-talet.

Medan kommunerna ofta skuldbeläggs i diskussionen om vårt lands brist på bostäder, vill SKL istället framhålla att det är dags för regeringen och riksdagen att kliva fram och ta ett större ansvar. Vi vill se en nationell bostadspolitik som tar ett helhetsgrepp om bostadsmarknadens alla delar.

Det behöver bli enklare att planera för nya bostäder där många vill bo, bland annat genom att antalet riksintressen blir färre och minskar i omfattning. Processer behöver förkortas genom att domstolarnas hantering av överklaganden effektiviseras. Det behöver också förändringar av finansiella regelverk som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Stöden till ekonomiskt svaga hushåll behöver bli bättre. Bland annat.

SKL bistår gärna regering och riksdag med fakta om vilka förhållanden som faktiskt råder på bostadsmarknaden i Sveriges kommuner och regioner, samtidigt som vi gärna samarbetar med alla berörda parter i bostadsbyggandet. Vi diskuterar gärna lösningar på de bostadspolitiska utmaningar som våra medlemmar hanterar dagligen.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Repliken publicerades i Dagens Industri 26 juni 2019

Anna-Bie Agerberg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!