Publicerad: 27 november 2018

Debatt

Replik: Det är en förändring på gång

Arbetet pågår för att utveckla arbetsplatser och vård- och omsorgsyrkena till det bättre. En bärande del i detta handlar om arbetsmiljö och schemaläggning.

Tack för ditt inlägg. Det är viktigt att du och alla andra medarbetare i vården och omsorgen berättar om er vardag. En del skildringar är, som din, besvikna och trötta på yrket och arbetsplatsen. Andra berättar om hur man hittat en arbetsplats som man tycker om och som gör att det är det där guldjobbet, som du också skriver. Som du säkert förstår har jag ingen lösning för din situation. Däremot finns det mycket som pågår för att utveckla arbetsplatser och vård- och omsorgsyrkena till det bättre.

En bärande del i detta arbete är arbetsmiljön, vikten av återhämtning och en långsiktigt hållbar schemaläggning. Under hösten träffas upp emot 1 100 arbetsgivare och fackliga företrädare runt om i landet för att diskutera hur de ska förlägga arbetstiden på ett hållbart sätt och säkerställa en god arbetsmiljö för medarbetarna. Jag vet ju inte hur schemaläggningen sett ut på din arbetsplats. Jag kan bara understryka relevansen av förankring, dialog och samverkan inför och i samband med förändringar i scheman och organisationen.

Utgångspunkterna i de diskussionerna handlar om att vi behöver ett mer jämställt arbetsliv. Som du och många andra vet är det många kvinnor som jobbar deltid för att också hinna ta hand om hem och barn, medan männen oftast jobbar heltid. Effekterna av ett utbrett deltidsarbete blir extra tydligt i kvinnodominerande branscher, och inom kommuner och landsting är fyra av fem medarbetare kvinnor. Det borde vara självklart att både kvinnor och män kan jobba heltid och dela på det obetalda hemarbetet.

För att öka jämställdheten jobbar SKL och Kommunal tillsammans för att heltidsarbete ska bli norm även för kvinnor på arbetsplatser som möjliggör det. Det är kanske inte lösningen på just din situation i detta nu. Men det är verkligen en förändring på gång. Därför hoppas jag att du någon gång kanske tänker om och kommer tillbaka till det yrke du uppenbarligen gillar väldigt mycket.

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, SKL

Repliken publicerades i Kommunalarbetaren den 27 november 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!