Publicerad: 16 april 2018

Debatt

Lärarens roll central i fjärrundervisningen

I Aftonbladet debatterar den pensionerade lärarutbildaren Stefan S Widqvist mot fjärrundervisning i skolan. Han påstår att fjärrundervisning innebär att ersätta lärare med en TV. Han har fullständigt missförstått vad det handlar om. Det skriver Kenneth Nilsson i en replik.

Fjärundervisning innebär lika mycket undervisning även om läraren inte kan ge eleven en fysisk klapp på axeln. Läraren är på en annan plats än eleverna. Det handlar i regel om mycket små elevgrupper. Både lärare och elever är delaktiga i kommunikationen och det förutsätter en utvecklad didaktik.

Min uppmaning till Stefan S Widqvist är att tala med lärare och elever på öarna som tillhör Värmdö skärgårdsskola. Där får eleverna fjärrundervisning av behöriga och legitimerade lärare i SO- och NO-ämnen med en handledare i klassrummet istället för undervisning av obehöriga.

Det är debattören som reducerar lärare till föreläsare och förminskar deras uppdrag. Det gör inte de 75 kommunalråd som i en debattartikel den 25 januari i SvD vill öka möjligheterna till fjärrundervisning. De vet att interaktionen mellan lärare och elever är central även i fjärrundervisning. Lärare som fjärrundervisar följer också elevernas utveckling, ger dem stöd, förtydligar, ger löpande återkoppling och uppmärksammar deras egna frågeställningar.

Kommunalråden anser att fjärrundervisning ska vara tillåtet i alla ämnen, men det ska självklart finnas en begränsning i hur mycket fjärrundervisning som får erbjudas. Det framgår tydligt i förslagen i Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning SOU 2017:44.

Vi hoppas och tror att regeringen har en mindre reducerande syn på fjärrundervisning än debattören.

Kenneth Nilsson, ordförande i utbildningsberedningen, SKL

Repliken publicerades på Aftonbladet.se 16 april 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!