Publicerad: 15 maj 2018

Debatt

Lärarbristen är SKL:s huvudfokus i avtalsförhandlingarna

Vi är mitt i förhandlingar om ett nytt avtal för 200 000 lärare. Vi ber nu medlare att komma till förhandlingsbordet. Det skriver SKL:s förhandlingschef i en replik till lärarfacken.

Niclas Lindahl, förhandlingschef SKL

Niclas Lindahl

Det ligger rätt litet dramatik i medling på lärarområdet. Vi och lärarorganisationerna träffade avtal efter medling 2010 och 2012. Medling är en del av den svenska modellen och har använts rätt flitigt just för läraravtalen.

Mitt i förhandlingarna har de båda lärarfacken, Lärarförbundet och LR, en förvånansvärt hård ton på Dagens Samhälles debattsida (14/5 -18). För vår del har det varit och är fortsatt viktigt att vi för diskussionen om ett nytt avtal vid förhandlingsbordet. Det har vi varit överens om med lärarfacken under fyra månader av konstruktiva samtal.

Det finns ett par allmänna reflektioner att göra utifrån Lärarförbundets och LR:s inlägg.

Antalet barn och unga ökar med 350 000 de kommande tio åren. Samtidigt kommer efterfrågan på arbetskraft att vara stor. Antalet i arbetsför ålder ökar betydligt mindre. Det gäller på hela arbetsmarknaden. Vi behöver både attrahera nya medarbetare, exempelvis i skolan, och utveckla nya arbetssätt, exempelvis genom ökat samarbete mellan olika yrkesgrupper, kunna organisera skolan på sätt som vi inte gör idag och också hitta sätt att använda våra samlade resurser ännu bättre. Så skolans behov och utmaningar, efterfrågan på fler behöriga lärare och hur olika vägar ser ut för att komma framåt , är SKL:s huvudfokus. Också i våra avtalsförhandlingar.

Så sent som i november undertecknade SKL och lärarfacken ett nytt samverkansavtal, som också det syftar till att möta skolans utmaningar, inte minst för att utveckla arbetsmiljön, så att arbetet och skolan kan organiseras på nya sätt. Kompetens ska användas på rätt sätt, karriär- och kompetensutveckling ska kunna ske kontinuerligt och det behövs ett konkret arbetsmiljöarbete på varje enskild förskola och skola. Vi är helt överens.

När det gäller reglerna för omställning och turordning, så är det regler som redan gäller i all annan kommunal verksamhet efter överenskommelser med de övriga fackförbunden i fjol. De syftar till att stödja nya arbetssätt, som är helt nödvändiga - också i förskolor och skolor. De föreslagna turordningsreglerna handlar förstås inte om att säga upp lärare i en situation med stor lärarbrist, vilket vi också hela tiden betonat i samtalen med lärarfacken. Syftet är att snabbare identifiera vilka som är i behov av omställningsåtgärderna. Genom lokal omställning kan exempelvis lärare, som saknar viss kompetens, få behörighet. Med bättre regler kan vi snabbare möta efterfrågan på rätt kompetens, främja utveckling och använda lärares kompetens till gagn för eleverna.

Nu fortsätter förhandlingarna med medlarnas stöd och vägledning. Vi och lärarfacken vill ofta precis samma saker – nämligen se skolor fyllda av elever med hög måluppfyllelse och lärare som trivs. Olika kommuner och skolor står inför olika utmaningar. Ett modernt läraravtal behöver ge kommuner och skolhuvudmän möjlighet att utforma och utveckla arbetssätt, organisation och personalpolitik efter sina lokala förutsättningar. Skolan behöver parter som tar ansvar för helheten, på både nationell och lokal nivå.

Niclas Lindahl
Förhandlingschef
Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken publicerades på Dagens Samhälles debattsida den 15 maj 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!