Publicerad: 5 december 2018

Debatt

Kraftsamling krävs för vårdens digitalisering

Lagstiftning hindrar utvecklingen mot en smartare välfärd. Information måste tillåtas att följa individen och göras tillgänglig för dem som behöver den. Inte låsas in i olika organisationer.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Vårdens digitalisering är ett haveri, skriver flera debattörer i SvD. Vi delar deras frustration kring hindren i lagstiftningen och ett långsamt tempo och delar synen på behovet av reformerad lagstiftning. SKL har åtskilliga gånger framfört att dagens lagstiftning hindrar utvecklingen mot en smartare välfärd. Information måste tillåtas att följa individen och göras tillgänglig för dem som behöver informationen längs resan, och inte som idag låsas in i olika organisationer.

Men lösningen ligger inte i att uppfinna en ny plattform, som de föreslår. Fokus bör ligga på att använda och vidareutveckla de nationella lösningar som redan finns på plats för att åstadkomma ett standardiserat utbyte av information i vården. Målet är att möjliggöra konkret verksamhetsutveckling så att patientinformation följer patienten, och inte låses in hos en aktör eller i ett it-system. Sådan förändring är svår och utmanande, men vi är mitt inne i en process som gör det möjligt.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Sverige har redan en unik plattform för digitalt informationsutbyte i vården. Ineras tjänsteplattform fungerar som ett nav som standardiserar och knyter samman vårdens verksamhetssystem hos både privata och offentliga aktörer så att information kan flöda mellan system och vara utbytbar och jämförbar. Lösningen är minst lika kraftfull som jämförbara koncept i andra länder. Varje månad sker miljontals slagningar via plattformen, och möjliggör exempelvis att både patienter och medarbetare i vård och omsorg kan utbyta information via säkra, nationella tjänster som Nationell patientöversikt och 1177 Vårdguiden. 

Alla landsting och regioner står bakom lösningen, och alla de stora vårdsystemen är redan anslutna. Plattformen är möjlig att skala upp ytterligare och användas bredare för informationsutbyte inom och mellan vårdgivare och med patienter, men kräver ett tydligt åtagande från alla berörda aktörer.

Johan Assarsson

Johan Assarsson, Foto: Juliana Wiklund

Det råder ingen brist på visioner om hur digitaliseringen borde fungera, men implementeringen har dröjt. I stället för att titta på nya lösningar eller vänta på statliga initiativ krävs en nationell kraftsamling från alla inblandade aktörer kring de lösningar som redan finns på plats och gör nytta varje dag.

Ineras uppdrag är att för ägarnas räkning utveckla, utvärdera och tillämpa standardiserade lösningar för säker informationshantering, så att dokumentation från vårdkontakter och från patienten själv alltid är tillgänglig för både patienter och medarbetare i vård och omsorg, oavsett hos vilken vårdgivare patienten väljer vård.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har förvärvat Inera, i syfte att stärka det gemensamma samarbetet kring digitala lösningar. Vi behöver fortsatt satsa och – tillsammans med privata och offentliga aktörer - vidareutveckla den samverkansmodell vi har byggt upp tillsammans, så att konceptet fullföljs och effekterna kan skalas upp och utnyttjas fullt ut inom fler välfärdsområden.

Anders Henriksson, förste vice ordförande, SKL och ordförande Inera

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen Vård och omsorg, SKL

Johan Assarsson, vd Inera

Repliken publicerades på Svenska dagbladets webbplats den 4 december 2018.

Patrik Sundström
Programansvarig

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!