Publicerad: 27 februari 2019

Debatt

Kommuner satsar stort på hållbart klimat

Olyckligt att Världsnaturfonden ger en bild av att Sveriges kommuner inte har klimatförändringarna högt på agendan. Kommunerna satsar tvärtom stort skriver Lena Micko på Aftonbladet debatt.

Lena Micko

Lena Micko

Från SKL:s sida vill vi till och med hävda att kommunerna är ledande i klimatarbetet. De sätter ambitiösa mål för hur utsläppen av växthusgaserna som värmer upp vår planet ska minska. De investerar stort i sol- och vindenergi. De planerar städer och tätorter för att främja resor med kollektivtrafik och cykel. De ställer allt hårdare krav på hållbarhet vid inköp av varor och tjänster. Bland annat. Många svenska kommuner är internationella föredömen. Uppsala kommun prisades i fjol av just Världsnaturfonden, WWF, som årets globala klimatstad. Det 40-tal kommuner som ingår i samarbetet Klimatkommunerna har minskat sina klimatutsläpp med 40 % sedan 1990.

Men trots att kommunerna gör stora insatser, så måste det till mycket mer. Det förändrade klimatet är ett akut hot och hela Sverige, såväl offentlig som privat sektor, måste nu växla upp sitt arbete rejält för att minska klimatutsläppen i en tillräckligt snabb takt. Även arbetet med att göra Sverige robust mot klimatförändringarnas effekter, som sker redan här och nu, måste intensifieras. Inte minst då värmeböljor och översvämningar väntas bli allt vanligare.

Därför är det bra att WWF både erbjuder stöd och ger förslag på hur kommuner mer effektivt kan motarbeta och göra sig robusta mot klimatförändringarna. Alla bidrag och inspel är välkomna med tanke på den stora samhällsutmaning vi står inför. Från SKL:s sida satsar vi i år särskilt på att stötta kommunernas arbete för minskade utsläpp från upphandlingar, minskad energiåtgång i nya byggnader och ökat lokalt resande med hållbara transporter. Alla dessa områden har avgörande betydelse för att klimatomställningen ska lyckas fullt ut. SKL genomför också flera insatser som bidrar till att samhället blir mer motståndskraftigt.

SKL, kommuner och regioner bejakar allmänhetens ökade engagemang för ett hållbart klimat. Förväntningarna på landets lokala och regionala förtroendevalda är höga, och ska så vara. Samtidigt kan invånarna lita på att klimatet har hög prioritet i såväl kommuner som regioner. Målsättningen är att, genom ett ambitiöst lokalt och regionalt arbete, göra Sverige till det klimatsmarta land som tar ledartröjan i omställningen till en hållbar värld.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Debattrepliken publicerades på aftonbladet.se den 27 februari 2019

Emma Bonnevier
Sakkunning

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!