Publicerad: 27 september 2018

Debatt

Kommunerna drivande i klimatutvecklingen

Sveriges kommuner är drivande i utvecklingen av ett mer klimatsmart Sverige. De är positiva till utbyggnaden av vindkraft. Det är olyckligt att fyra debattörer nu ger en bild av motsatsen.

Utbyggnaden av vindkraftverk går snabbt. På drygt tio år har antalet vindkraftverk i Sverige ökat från några hundratal till fler än tre tusen, enligt statistik från Energiföretagen. Vindkraften producerar i dag nästan 15 procent av den el svenska folket använder.

SKL och kommunerna kommer att arbeta för en fortsatt stark utbyggnad. Vindkraften är viktig i omställningen av Sverige till ett hållbart samhälle – något kommunerna arbetar för på bred front.

I de fall kommuner säger nej till etableringen av ett vindkraftverk, kan det ha flera skäl. Det är kommunerna som har ansvaret för markanvändningen, och de har i detta arbete en rad frågor att ta ställning till. Många olika intressen ska vägas mot varandra.

Arbetet med etablering av ny vindkraft är en inte helt okomplicerad process. Visst kan det finnas brister i kommunerna arbete, men strävan är alltid att det ska fungera så bra och effektivt som möjligt. En viktig insats från statens sida vore att förbättra befintlig vägledning. Och där hjälper SKL gärna till.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting

Artikeln publicerades på dagenssamhälle.se den 27 september 2018

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!