Publicerad: 5 mars 2018

Debatt

Handslag för delaktighet från kust till kust

Genom EU-handslaget manifesterar vi en gemensam höjd ambitionsnivå att utifrån våra olika uppdrag bidra till att öka kunskapen och engagemanget för frågor som avgörs på EU-nivån.

Kunskapen och delaktigheten i EU-frågor behöver öka. Det är över 20 år sedan Sverige blev medlem i EU men kunskapen om vad EU egentligen gör, hur beslut fattas och hur dessa beslut påverkar oss är fortfarande låg. Det gäller samhället i stort men kunskapsnivån är låg även bland förtroendevalda och tjänstpersoner inom demokratibranschen. Sverige är en del av EU och EU en del av Sverige.

Genom EU-medlemskapet har Sverige större möjligheter att vara med att påverka utveckling i Europa men även globalt. Samtidigt påverkas cirka hälften av alla de beslut som fattas i kommun- och regionfullmäktige av EU. Okunskapen och den låga delaktigheten skapar därmed i sin tur ett demokratiskt underskott.

Mot bakgrund av bland annat brexitomröstningen är det viktigt att EU-debatten inte fokuseras till enkelspåriga frågeställningar. Det är istället centralt att alla grupper i samhället har en nyanserad kunskap om EU:s betydelse för Europas sammantagna välstånd.

I år är det kommun-, region- och riksdagsval och 2019 är det val till EU-parlamentet. Det är därför viktigt att höja kunskapsnivån och öka delaktigheten på den kommunala och regionala nivån och se till att EU-frågorna blir en mer naturlig del av agendan. Det är nödvändigt att vara delaktig i det gemensamma arbetet som sker inom EU för att möta nuvarande och framtida utmaningar och på så sätt bidra till en hållbar utveckling.

Våra kommuner och regioner har dessutom många exportberoende företag och både EU:s inre marknad och regelverken inom EU påverkar därmed förutsättningarna för det lokala och regionala näringslivet. EU-samarbetet är även en möjliggörare som kan leda till viktiga framsteg och innovationer och se till att stärka konkurrenskraften.

Den 2 mars träffades Gislaveds kommun, Jönköpings kommun, Habo kommun, Vetlanda kommun, Värnamo kommun och representanter från det gemensamma brysselsamarbetet Småland Blekinge Halland South Sweden för att delta i ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. Under EU-handslaget, som ägde rum i Gislaveds kommunhus, presenterade varje aktör att vilka åtgärder som de kommer att genomföra, för att öka kunskapen och delaktigheten i EU-frågor.

Åtgärderna innefattar satsningar för att öka kunskapsnivån, stärka samarbetet mellan olika aktörer i regionerna, och utveckla arbetet för att påverka EU:s beslutsfattande i strategiskt viktiga frågor. SKL välkomnar och stödjer medlemmarnas arbete för ökad delaktighet i EU-arbete. Genom handslaget manifesterar vi en gemensam höjd ambitionsnivå att utifrån våra olika uppdrag bidra till att öka kunskapen och engagemanget för frågor som avgörs på EU-nivån.

Ann Linde (S), EU- och handelsminister

Lena Micko (S), ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Niclas Palmgren (M), kommunfullmäktiges ordförande, Gislaveds kommun

Peter Jutterström (M), kommunalråd, Jönköpings kommun

Gunnar Pettersson (S), kommunstyrelsens ordförande, Habo kommun

Henrik Tvarnö (S), kommunstyrelsens ordförande, Vetlanda kommun

Christer Fjordevik (KD), kommunfullmäktiges ordförande, Värnamo kommun

Debattartikeln publicerades i Värnamo Nyheter 5 mars 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!