Publicerad: 23 mars 2018

Debatt

EU-handslag för ökad delaktighet

För att stärka Sveriges röst i EU behöver fler bli delaktiga. Samtidigt upplevs det idag svårt att påverka EU arbetet. Vi svenskar kan för lite om EU. Det vill vi ändra på.

Lokala och regionala företrädare i Uppsala län ingår därför ett handslag med EU- och handelsminister Ann Linde för att öka delaktighet, kunskap och engagemang när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

EU står inför stora utmaningar. ​Unionens förmåga att hålla ihop, utvecklas och ta ansvar är satt på prov. Sverige behöver vara en stark röst i EU bland annat för jobben, klimatet och säkerheten. För att förbättra möjligheten att påverka behöver delaktigheten, kunskapen och engagemanget i EU-frågor stärkas. Vi genomför därför ett handslag med EU- och handelsminister Ann Linde där vi lovar att öka ambitionsnivån i EU-arbetet.

EU påverkar frågor både i vår lokala vardag och utvecklingen i vår globala omvärld. Den svenska modellen – våra jobb och vår välfärd -är direkt beroende av handeln till EU:s gemensamma inre marknad. Sju av tio varor som exporteras går till den gemensamma inre marknaden och åtta av tio varor vi importerar kommer från den samma. För ett exportorienterat län som Uppsala medför detta stora möjligheter. Vi är starkt sammanflätade och ömsesidigt beroende. Globala klimatavtal påverkas direkt av EU:s agerande.

Sverige har varit medlem i EU i 23 år. Medlemskapet har gett oss en större möjlighet att forma politiken på europeisk och global nivå. Samtidigt har EU blivit en del av svensk inrikespolitik. Sex av tio punkter på en dagordning från kommunfullmäktige och hälften i regionfullmäktige påverkas av EU.

Samtidigt upplever många medborgare att de har sämre möjligheter att påverka beslut som fattas på EU-nivån jämfört med den lokala och nationella nivån. Det finns fortfarande en bristande kunskap om EU – även bland centrala aktörer som lärare, journaliser samt anställda och förtroendevalda på lokal och regional nivå. Detta vill vi gemensamt ändra på!

Sverige behöver ha en starkare röst i EU. Därför kommer vi idag att presentera åtgärder som bidrar till att stärka EU-samarbetets demokratiska förankring.

Det är åtgärder som handlar om att stärka samverkan mellan aktörer i länet för att dra bättre nytta av möjligheterna som det europeiska samarbetet medför, att utveckla påverkansarbetet i frågor som är strategiskt viktiga för Uppsala län samt att öka kunskapen och förståelsen för EU hos folkvalda och tjänstepersoner. För att lyckas behöver vi hjälpas åt. Därför stöttar SKL kommunerna och regionernas arbete för ökad delaktighet i EU-arbete.

Under 2018 är det val till kommun, region och riksdag och under 2019 är det val till EU-parlamentet. Inför valen ska vi verka för att EU-dimensionen tas med i valdebatten.

Tillsammans ska vi höja ambitionsnivån, öka delaktigheten och stärka Sveriges EU-arbete.

Ann Linde (S) – EU- och handelsminister
Lena Micko (S) – ordförande SKL
Börje Wennberg (S) – ordförande, Region Uppsala
Marlene Burwick – ordförande kommunstyrelsen, Uppsala kommun
Helena Proos (S) – ordförande kommunstyrelsen, Enköping kommun
Marie Wilén (C) – ordförande kommunstyrelsen, Heby kommun
Liselotte Grahn Elg (M) – ordförande kommunstyrelsen, Håbo kommun
Bengt-Olov Eriksson (S) – ordförande kommunstyrelsen, Tierp kommun
Jacob Spangenberg (C) – ordförande kommunstyrelsen, Östhammars kommun
Göran Enander – landshövding, Länsstyrelsen i Uppsala län

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!