Publicerad: 22 februari 2019

Debatt

Det behövs mer industri – inte mindre vård

Både privat och offentlig sektor står inför stora utmaningar att hitta rätt kompetens för att upprätthålla samma service och produktivitet som idag. Det skriver SKL i en replik.

Behovet av utbildad arbetskraft inom vård och omsorg är gigantiskt. Det behövs cirka 70 000 undersköterskor och 40 000 vårdbiträden under en tioårsperiod. De cirka 3 000 per år som utexamineras från gymnasieskolans vård- och omsorgsprogram räcker förstås inte alls. SKL är enig med Industriarbetsgivarna att det behövs fler med en yrkesutbildning inom industri. Så även inom flertalet andra yrkesområden, som restaurang, bygg och fordon och transport. Men det behövs inte färre som utbildar sig inom vård.

Ett av de största grundproblemen idag är att elever och vuxna inte söker yrkesutbildningar i tillräckligt stor omfattning. SKL:s undersökning 2018 om regionalt yrkesvux visar att ett av de största hindren för att genomföra ett bredare utbud av yrkesutbildningar inom yrkesvux är att det saknas elever som vill läsa dem. Detta är särskilt påtagligt inom vissa utbildningar som till exempel industriteknik.

Förändringar inom många yrkesområden kräver ett gemensamt arbete med arbetslivet. Ett större ansvarstagande och engagemang från branscherna samt fokus på kvalitet är avgörande faktorer. Vi kan se att antalet vuxna som söker till vissa yrkesutbildningar ökar när branscher eller företag aktivt samarbetar med utbildningsanordnaren och till exempel erbjuder sex månaders provanställning efter slutförd utbildning. Därför är Industriarbetsgivarnas utspel välkommet och SKL ser gärna en fortsatt utveckling av samarbetet mellan industrin och kommunerna.

SKL ser också behov av andra åtgärder för att utveckla yrkesvux. Kravet på kommunal medfinansiering av lika många platser som kommunerna får statsbidrag för är ett stort problem som kan begränsa hur många platser de erbjuder inom regionalt yrkesvux. Det riskerar att bli ett än större problem i ett sämre konjunkturläge. En stabilare finansiering istället för ett årligt beslut om statsbidrag är också viktigt för investering i dyrare utbildningar – som industri.

Det finns även behov av nationella resurser till stödjande insatser i utbildningen som till exempel språkstöd och specialpedagoger. Det skulle göra det möjligt för fler vuxna att läsa en yrkesutbildning.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad, SKL.

Artikeln publicerades på Dagens Samhälles webb 22 mars 2019

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!