Publicerad: 9 juni 2015

Vi måste våga ta steget

I Danmark går merparten av all myndighetspost till digitala brevlådor, vilket sparar samhället 400 miljoner kronor per år. Det är dags för Sverige att ta samma kliv, skriver Per Mosseby.

Kvinna som läser digital post på sin läsplatta.

Har du börjat använda "Mina meddelanden" ännu? Vet du kanske inte ens vad det är för något? Lugn, du är inte ensam.

Mina meddelanden är det offentliga Sveriges tjänst för att kunna förmedla säker digital post ifrån statliga myndigheter, kommuner och landsting till privatpersoner och företag. Tanken med tjänsten är att den ska ersätta den fysiska post som skickas ifrån det offentliga: allt från skattsedlar och besked om föräldrapenning, till bygglov och antagningsbesked från skolan.

Potentialen är enorm. Det offentliga lägger miljardtals kronor på sina försändelser varje år. Om vi kan göra det smartare och billigare finns det många bättre sätt att använda dem.

Tjänsten lanserades 2011, och fyra år senare har den bara omkring 220 000 personer anslutna. Dessutom är det bara nio myndigheter och två kommuner med ett fåtal typer av försändelser som anslutit sig till tjänsten, så även om man ansluter sig som privatperson eller företag så kommer ändå nära nog alla brev som fönsterkuvert oavsett man vill det eller inte. Det här måste vi ändra på.

Stora inbesparingar tack vare digital post

Låt oss titta på Danmark. Idag har man där långt över 4 miljoner invånare anslutna till digital post, vilket innebär att 90 procent av danskarna är anslutna jämfört med Sveriges dryga 2 procent. Det innebär att den stora merparten av all myndighetspost i Danmark hamnar smidigt ordnat i en digital brevlåda för nära var och envar. Och som grädde på moset sparade man redan förra året 400 miljoner kronor per år (!) i sänkta portokostnader jämfört med tre år tidigare.

Claus Möller Jensen, överdirektör på danska Digitaliseringsstyrelsen, är säker på sin sak: deras stora framgångar beror på den lagstiftning man infört, som säger att alla som har möjlighet att ta emot myndighetspost digitalt, också ska göra det. Lagen trädde i kraft för företag från slutet av 2013, och privatpersoner från slutet av 2014.

Och det här med att få digital post - tycker man att det är krångligt? Längtar danskarna tillbaka till fönsterkuverten som skulle sprättas och hållas reda på? Det är precis tvärtom. En pinfärsk undersökning visar att 76 procent av invånarna i Danmark är nöjda med sin digitala myndighetspost, och bara 10 procent är negativt inställda. Det finns inget som tyder på att vi svenskar skulle vara mindre benägna att uppskatta en övergång till digital post.

Fler måste ta Mina meddelanden i bruk

Om vi ska kunna göra samma omställning inom rimlig tid måste vi följa det danska exemplet och sätta en tidpunkt då de myndigheter och människor som har förmåga, ska använda Mina meddelanden. Utöver detta behövs också en ambitiös plan för att vidareutveckla funktionaliteten i tjänsten.

Men redan idag behöver vi i offentlig sektor gemensamt ta vårt ansvar. Alla statliga myndigheter, kommuner och landsting borde dra sitt strå till stacken och påbörja en anslutning så snabbt som möjligt. Först då kommer fler människor och företag välja att ansluta sig, och vi kan påbörja vår resa att få lägga portomiljarden på angelägnare saker. Nöjdare invånare får vi på köpet.

Per Mosseby
Chef på avdelningen för digitalisering, SKL.

Debattartikeln har publicerats på dagenssamhalle.se, 2015-06-08.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!