Publicerad: 2 maj 2016

”Vi måste kunna lösa en akut situation”

Tillfälliga dispenser behövs för att skapa arbetsro och få kontroll i en ganska extrem vardag. Det skriver SKL i ett svar till Saco.

Göran Arrius, Saco, skriver på SvD Debatt och är oroad över att tillfälligt sänkta behörighetskrav för socionomer och lärare ska bli permanent.

Någon permanent sänkning av krav på behörighet är inte SKL intresserade av, det gagnar inte verksamheten. Men för att skapa arbetsro och få kontroll i en ganska extrem vardag behöver övergångsbestämmelserna om socionomkrav förlängas. En förlängning gör det möjligt att behålla och anställa medarbetare som har annan relevant utbildning. Detta är långt bättre för barn och unga än att tjänster förblir vakanta eller att de besätts med tillfälliga och kostnadsdrivande konsulter.

Även när det gäller lärare handlar det om att lösa en tillfällig situation. Kommunerna lyckas med kort varsel utöka sina utbildningsplatser och ge barn och unga det som behövs, även när behöriga lärare inte finns att tillgå. Antingen löser kommunerna situationen och får kritik eller så löser de situationen med dispens och får inte kritik.

Landets kommuner följer alla regler som är skapade för normalläge, men det räcker inte i ett akutläge. Kommunerna vill inte ha dispens för att slippa anställa behöriga lärare eller socionomer, de vill ha dispens för att slippa kritik från statens myndigheter för att de löser en akut situation som de måste lösa. Det är just det dispensen handlar om – inte om att sänka kraven.

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad, SKL

Agneta Jöhnk, chef för avdelningen arbetsgivarpolitik, SKL

Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg, SKL 

Replik publicerad i SvD 2016-05-01

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!