Publicerad: 19 januari 2015

Vill nyansera bilden av skolan

Läraren Anne Pihlo lyfter i BT 7/1 fram vikten av en positiv löneutveckling för lärarna. Både för att intressera fler för läraryrket och för att dagens lärare ska få en rimlig lön. Jag och SKL instämmer i detta.

Och faktum är att lärarna varit vinnarna på arbetsmarknaden sedan 2012. De senaste årens löneutveckling har inneburit drygt en extra månadslön eller cirka 3 000 kronor i månaden.

Att satsa på lärarna är att satsa på skolan. Därför är de nivåer som förhandlats fram mellan lärarorganisationerna och SKL inte ett tak, utan ett golv. I många kommuner är löneökningarna större. Och huvuddelen av ökningarna kommer från kommunerna, inte från riktade statliga satsningar.

Detta innebär dock inte att kommunerna kan slå sig till ro. Alla kommuner, även de som inte är bäst i klassen, måste fortsätta att bjuda till, såväl när det gäller lärarnas lön som att utveckla skolans kvalitet.

Bra lön är viktigt, men inte det enda. Utbildningens kvalitet och lärarnas kompetens är central för att alla elever ska nå skolans mål. Att allt fler lärare planerar och arbetar tillsammans, och systematiskt stämmer av med eleverna, vässar arbetet i klassrummet. Ett bra ledarskap och tillit mellan lärare och ledning är också avgörande.

Skolans utmaningar är inte lika med skol-kaos

Skolan har utmaningar. Så har det alltid varit. Och ambitionerna har ökat. Idag ställs krav på att alla elever ska ha godkänt i alla ämnen. Där är vi inte än. Därför måste samtliga skolor alltid arbeta för att bli lite bättre. Ingen elev ska lämnas utanför. Även den stress som många lärare och rektorer upplever, måste minska.

Men utmaningar är inte det samma som "skol-ras, en skola i fritt fall, eller skol-kaos", begrepp som jag alltför ofta hör och ser i medierna. Det måste få vara tillåtet att nyansera och även lyfta fram det positiva, som att nio av tio elever är trygga i skolan och att en klar majoritet upplever att de får hjälp av lärarna om de behöver det. Eller att nio av tio lärare trivs med eleverna och oftast möts med respekt från eleverna.

Problem ska inte sopas under mattan. Men genom att lyfta fram det positiva som tusentals lärare gör varje dag – och att dra lärdomar av det – bidrar vi till skolans utveckling. Verkligheten är varken helt svart eller helt vit. I skolans fall är den vitare än vad många tror.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats i Borås Tidning, 2015-01-17.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!