Publicerad: 2 januari 2014

Viktigt att jobba med kvalitén i fokus

I slutet på november delades ett av kommunsveriges finaste utmärkelser ut. Sveriges kvalitetskommun utsågs och vinnare var Örebro kommun. Till Sveriges kvalitetskommun utses den kommun som lyckats bäst med att utveckla demokrati, service, arbetsmiljö och företagsklimat. Örebro kommuns framgångsrika utvecklingsarbete har gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i verksamheten. Detta kommer dem som bor i Örebro till del.

Att utses till Sveriges kvalitetskommun är inte lätt. Vi i juryn granskar noga kommunens verksamhet och ekonomi. Vårt arbete visade att Örebro kommun ligger på en mycket hög nivå i jämförelse med andra kommuner och har dessutom stått för en konstant utveckling. Det var just därför vi tilldelade Örebro priset med denna motivering:

"En tydlig styrning som lyfter fram resultat och ett utvecklingsarbete som fokuserar på brukarens behov skapar en helhet i organisationen. I hård konkurrens har Örebro kommun erhållit utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun 2013. Örebro belönas framför allt för att kommunen genom ett tydligt styrsystem förbättrat service och tjänster till sina invånare. Medvetna satsningar tillsammans med kontinuerliga uppföljningar har lett till avsevärda förbättringar inom många verksamheter."

Örebro kommun har som exempel på ett innovativt sätt tagit sociala hänsyn vid upphandling. När kommunen skapar bostäder för ett Örebro som växer, skapas också möjligheter för människor som står långt från arbetsmarknaden att delta i projektet.

Ett annat exempel på ett långsiktigt arbete är att man förmått bygga om en soptipp och en oljehamn till böljande beteslandskap och rekreationsområde till glädje för alla örebroare.

Är det viktigt att ni Örebroarna vet att ni bor i Sveriges kvalitetskommun? Är det viktigt att ni vet att kommunens 11 000 medarbetare varje dag går till jobbet och med stort engagemang arbetar för att servicen till medborgarna ska vara den bästa? Är det viktigt att ni kan känna er trygga med att skattepengarna förvaltas väl?

Vi inom SKL tycker det. Den kommunala verksamheten finansieras gemensamt av medborgarna. Hur kommunerna förvaltar och utvecklar medborgarnas gemensamma kassa är viktigt och av stort intresse. Offentlig sektor står inför stora utmaningar de kommande åren. Mindre intäkter ska räcka till att fler människor kan ta del av välfärdstjänsterna. Prioriteringar kommer att behövas och politikerna behöver veta att deras politik får genomslag i verksamheten. För detta krävs en tydlig styrning. Örebro har genom sitt sätt att styra goda förutsättningar att möta kommande utmaningar.

Ni Örebroare kan med rätta känna er stolta över, och trygga i, att bo i en växande kommun där kommunen jobbar långsiktigt och hållbart för att vara en attraktiv region för både människor och företag. Ni kan vara stolta över att bo i en kommun som drivs av att skapa en enklare vardag för alla. Grattis till utmärkelsen.

Håkan Sörman
VD på Sveriges Kommuner och Landsting och ordförande i juryn för Sveriges kvalitetskommun


Debattartikeln har publicerats i Nerikes Allehanda, 2014-01-02.

Sveriges kvalitetskommun har sedan 2003 utsetts vartannat år. Bakom utmärkelsen står SKL, Kvalitetsmässan, Swedbank, Tänk Om och de fackliga organisationerna Kommunal, SACO och Vision.

Vinnaren utses genom granskning av styrdokument, genom intervjuer med kommunledning och politiker, genom granskning av hur bra servicen till medborgarna är och granskning av kommunens ekonomiska styrka.

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) uppgift är att stötta sina medlemmar – kommuner och landsting – i arbetet med att förbättra välfärdstjänsterna. SKL är därför en av parterna som också är med i juryn som utser Sveriges kvalitetskommun.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!