Publicerad: 21 december 2016

”Vi behöver inte mer statlig styrning av skolan”

På DN Debatt (15/12) föreslår LO bland annat att ett förstatligande av skolan bör ”övervägas”. I ett läge där hela skolväsendet ber om lugn och ro och färre experiment, så är det inte konstruktivt att kasta fram en idé som på ytan verkar enkel, men som i praktiken skulle störa skolans utveckling under flera år. Inte ens de mest påstridiga förespråkarna kan förklara vad det skulle innebära och hur det skulle förbättra undervisningen.

När jämlikhet nu seglar upp som en av skolans viktigaste framtidsfrågor behöver vi koppla ihop utbildningsfrågorna med frågor om bostadspolitik, socialpolitik, välmående och jämlik hälsa. En ytterligare aspekt är hur det fria skolvalet organiseras.

Redan idag styr staten i stor utsträckning över skolan. Att mer statlig styrning skulle ge en bättre skola har blivit ett idiom utan innehåll. Det behövs inte mer, utan bättre statlig styrning. Inte fler regler och pekpinnar uppifrån, utan mer av dialog och vägledningar. Inte minst mer av tillit till våra duktiga lärare och rektorer.

Det verkar finnas en övertro på att man kan skapa en bättre skola utan lokalt förankrat ansvarstagande. Men ska skolan och det övriga samhället klara utmaningarna så behöver vi ett nära samarbete mellan lärare, rektor, förvaltning och lokalpolitiker. Och ett samarbete mellan stat och huvudmän. Det ger resultat ända in i klassrummet.

Lena Micko, ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
Kenneth Nilsson, ordförande i utbildningsberedningen, SKL
Heléne Fritzon, ordförande i förhandlingsdelegationen, SKL

Artikeln publicerades på DN Debatt:s webb den 16 december 2016

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!