Publicerad: 11 november 2016

Vårt uppdrag är att belysa juridiska aspekter objektivt

SKL:s jurister utreder objektivt och redovisar i den omdiskuterade promemorian både argument för och emot att ordna en folkomröstning i indelningsfrågan, skriver SKL:s chefsjurist Germund Persson i en replik.

SKL:s jurister utreder objektivt utifrån kommunallagens regler. Frågan om att folkomrösta om en ny länsindelning har inneburit att undersöka om det är ett beslut för en kommun eller ett landsting.

I ett inlägg om SKL:s promemoria, kring en eventuell folkomröstning om en ny regionbildning, menar Tomas Högström i Dagens Samhälle den 7 november att förbundets jurister gör en subjektiv och tveksam bedömning. SKL:s jurister har i uppdrag att belysa juridiska aspekter i medlemmarnas intresse på ett objektivt sätt. Det har därmed varit utgångspunkten även i uppdraget kring att utreda om det rent rättsligt är möjligt att folkomrösta om en ny regionbildning i förhållande till kommunallagens regler. En central fråga har varit vad som är kompetensenligt för kommunen, det vill säga om det kan bedömas som en fråga för en kommun eller ett landsting att besluta om enligt kommunallagen.

I promemorian redovisas argument för och emot att ordna en folkomröstning i indelningsfrågan. Att landets indelning i län är en fråga som bara staten kan besluta om lyfts fram som ett argument emot en folkomröstning. Att kommuner, landsting och regioner har fått yttra sig i ärendet lyfts fram som ett argument för att efterforska invånares åsikter i en regionreform.

Det är viktigt att komma ihåg att en folkomröstning är just rådgivande. Staten är den som fattar besluten. De praktiska aspekterna på folkomröstningsfrågan blir därför också viktiga att uppmärksamma liksom att lyfta möjligheterna att det, enligt kommunallagen, även finns möjlighet att använda andra metoder än just folkomröstning.

Germund Persson, chefsjurist Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken publicerades i Dagens Samhälle 2016-11-11

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!