Publicerad: 5 maj 2014

Vårdanalys väljer att bortse från det breda arbete som pågått

Ledningen för Vårdanalys kritiserar arbetet med det så kallade Klinikläkemedelsprojektet inom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Men man väljer att bortse från det breda arbete som pågått det senaste året för att skapa en ny samverkansmodell kring införande av nya kostsamma läkemedel.

I en debattartikel på SvD Brännpunkt (30/4) framför ledningen för Vårdanalys kritik mot arbetet med det så kallade Klinikläkemedelsprojektet inom Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Projektets syfte är att genom hälsoekonomiska utvärderingar underlätta beslut och minska skillnader mellan landstingens läkemedelsanvändning.

Vårdanalys hävdar att handläggningstiderna är för långa, samt att det föreligger en ”brist på insyn och förutsägbarhet”. I det senare hänvisas till NLT-gruppen (Nya Läkemedels Terapier), en grupp experter med bred kompetens, främst läkare och apotekare, tillsatta av landstingen gemensamt.

Ledningen för Vårdanalys väljer att bortse från det breda arbete som pågått det senaste året under ledning av Sveriges Kommuner och Landsting för att skapa en ny samverkansmodell kring införande av nya kostsamma läkemedel. Samverkansmodellen har tagits fram för att åtgärda flertalet av de problem som lyfts fram i debattartikeln. Redan i mitten av maj förväntas SKL:s sjukvårdsdelegation fatta beslut om att rekommendera landsting och regioner att ansluta sig till den nya samverkansmodellen för snabbt och ordnat införande av läkemedel. I förarbetena till den nya samverkansmodellen har ingått erfarenheter från NLT-gruppens verksamhet, liksom arbetet i projekt ELIS (Effektivisering av läkemedelsupphandling i samverkan) och OtIS (Ordnat införande i samverkan) – och inte minst har lärdomarna från TLV:s klinikläkemedelsprojekt varit värdefulla.

Vårt mål är att sjukvårdshuvudmännen ska kunna fatta mer välgrundade, snabba och samordnade beslut om nya läkemedel. Dessutom ska landstingen kunna uppträda mer gemensamt som kravställare och starka köpare. Sammantaget kommer detta att leda till en mer jämlik läkemedsbehandling och mer kostnadseffektiv användning.

Hans Karlsson
Chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges kommuner och landsting

 

Repliken har publicerats i Svenska Dagbladet, 2014-05-02.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!