Publicerad: 15 januari 2014

Utnyttja tekniken för bättre trygghetslarm

Uppdrag Granskning i SvT har sänt ett avsnitt om trygghetslarm och lyfter fram fall då larmen inte har fungerat som de ska. Sveriges Kommuner och Landsting var erbjudet att medverka men Uppdrag Granskning valde till slut att prata med andra aktörer. Vi vill ändå ta detta tillfälle i akt att vara med och diskutera hur äldre och funktionshindrade människor ska kunna känna sig trygga och få tillgång till moderna trygghetstjänster av hög kvalitet.

Känslan av trygghet förutsätter givetvis att trygghetslarmet fungerar, men även att brukaren är helt medveten om hur det fungerar. Ett trygghetslarm är en viktig service till äldre och funktionshindrade som har möjliggjort för många människor som vill bo hemma längre att göra det. Brukaren bär med sig en larmknapp och kan lätt trycka på knappen för att påkalla uppmärksamhet från larmmottagningen, om man till exempel har ramlat eller hamnat i ett annat nödläge. Men larmet fungerar inte utomhus, eftersom larmknappen måste vara nära en dosa som finns installerad i hemmet. Dessutom är det inte samma sak att larma kommunens trygghetsjour som att ringa SOS Alarm på 112, som man ska göra vid akuta nödsituationer. Det här är viktig information som kommunerna måste sprida.

Det är beklämmande att höra talas om situationer då trygghetslarmen inte fungerat som de ska, även om det är ovanligt. I de här fallen behövs en öppen kultur där kommunerna anmäler och undersöker insatser där allt inte fungerat. En orsak till att vissa larm inte håller tillräcklig kvalitet är att de flesta larm som finns på marknaden i dag i princip fungerar likadant som de gjorde för 40 år sedan, då de först började tillverkas. Sedan några år tillbaka finns nya digitala versioner, men endast i liten skala. Av de omkring 200 000 trygghetslarm som finns för personer som bor kvar i sina hem är färre än 10 000 digitala. Nackdelarna med de gamla analoga larmen är bland annat att de inte är anpassade efter telenäten, som är digitala.

Digitala larm däremot, är anpassade efter modern teknik. De ger ökade möjligheter för både brukaren och kommunen att testa och kontrollera kvaliteten i hela larmkedjan – från knapptryck i hemmet till att hemtjänsten får kontakt med personen och kan avgöra vad larmet gäller. På längre sikt kan ett teknikskifte också bana vägen för fler trygghetstjänster. Det är inte minst viktigt i en framtid då antalet äldre i Sverige blir många fler. Kommunerna har påbörjat arbetet med att införa den nya tekniken, men de måste samtidigt se över att nuvarande system fungerar som det ska.

I det här arbetet ser vi att en regional samverkan mellan kommuner skulle underlätta. Tillsammans kan kommunerna ta fram tydlig och enhetlig information kring trygghetslarm till brukarna samt utveckla arbetet med teknik, upphandling och utbildning. Det finns inget skäl att detta görs på 290 olika sätt. SKL arbetar i dag för att vägleda och stödja kommunerna på olika sätt, och man kan ta del av en vägledning på SKL:s webbplats.

För att lyckas med teknikskiftet måste marknadens leverantörer konsekvent erbjuda digitala trygghetslarm. Dessutom är det viktigt att samhällets aktörer fortsätter sina ansträngningar att utöka andelen hushåll som kan använda såväl mobil som fast bredbandsteknik, så att alla som behöver ett trygghetslarm kan få det oavsett var man bor.

Vår gemensamma ambition är att trygghetslarm alltid ska fungera. Ett brett arbete för moderna, kvalitetssäkrade trygghetstjänster är en viktig start.

Per Mosseby
chef för avdelningen för digitalisering Sveriges Kommuner och Landsting


Debattartikeln har publicerats på dagenssamhälle.se, 2014-01-15.

Trygghetslarm är en oreglerad tjänst och servicenivåer etc beslutas av varje kommun.

Det är frivilligt att erbjuda trygghetslarm, men varje kommun är ålagd att tillhandahålla trygghet och omsorg till invånarna i kommunen.

I stort sett alla kommuner tillhandahåller larm.

Det finns ca 200.000 larm.

Produktbeskrivningar finns hos leverantörerna.

SKLKommentus inköpscentral erbjuder kommunerna möjlighet att registrera sig för avrop gällande digitala larm.

SKLKommentus ramavtal

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!