Publicerad: 7 augusti 2017

Tid för omställning behövs

Sören Juvas och Börje Vestlund uppmanar i Metro SKL att genomföra en utvärdering av vården för hiv-smittade, efter att de tidigare öronmärkta medlen för denna vård tagits bort.

SKL delar debattörernas synpunkt att på att de särskilda anslagen för insatser mot hiv och andra sexuellt överförbara sjukdomar tagits bort. Anslaget drogs ner utan vare sig förvarning eller nedtrappning. Informationen kom dessutom i ett mycket sent skede på året. Det bör finnas tid för landsting och regioner att göra omställning från riktat till generellt bidrag och därmed ha möjlighet att förbereda sig inför omprioriteringar.

Att nationellt utvärdera vad detta har inneburit kan vara lämpligt. Det är i så fall en fråga för Folkhälsomyndigheten.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting
Anders Henriksson, I:e vice ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!