Publicerad: 29 juni 2014

Sveriges välfärd förebild för andra länder

På Brännpunkt den 27 juni målar Sandro Scocco och Kristina Mårtensson upp en bild av svensk vård och omsorg som en plats med personalbrist och stress och menar att det beror på att dessa områden inte har tillräckligt med resurser.

Vi håller med om att kvaliteten kan förbättras och att detta kan kräva mer resurser. Skribenterna ger dock intrycket av att resurserna till välfärden har minskat och inte ökat. Men de vet naturligtvis mycket väl att resurserna har ökat, oavsett hur man mäter. Uttryckt i form av resurser (omräknat till fasta priser) har ökningen sedan år 1980 varit nästan 70 procent. Uttryckt i form av prestationer har välfärdstjänster till barn och unga sedan år 1980 ökat med 25 procent. Och uttryckt i relation till BNP har välfärdens andel ökat. Kostnaderna för välfärdstjänsterna uppgick 1980 till 99 miljarder kronor. År 2012 var motsvarande kostnader 675 miljarder kronor. BNP uppgick under motsvarande år till 570 respektive 3550 miljarder kronor. Andelen har därmed ökat från 17,4 procent till 19,0 procent. Sverige är också det land inom OECD som satsar näst mest resurser på äldreomsorg.

Det som ytterligare förvånar är att Scocco och Mårtensson påstår att 100 000 jobb har försvunnit inom välfärden. Det stämmer inte alls. År 1998 var antalet sysselsatta som finansierades av kommuner och landsting 1 097 000. År 2013 hade antalet ökat till 1 218  000. Så i själva verket har antalet sysselsatta som kommuner och landsting finaniserar ökat med 121 000 eller elva procent. Då även arbetstiden ökat så har antalet arbetade timmar som kommuner och landsting finansierar ökat ännu mer, med 14 procent under samma tid. De anställda har också blivit högre utbildade och vården mer specialiserad. Vi kan i dag operera och behandla allt äldre personer till ett friskare liv.

De fackliga organisationerna har naturligtvis sin egen agenda för att visa sin medlemsnytta och kräva bättre arbetsmiljö, lönehöjningar mm. Men det är fel att påstå att SKL anser att invånarna i Sverige är okunniga. Det har SKL aldrig uttryckt. Men det är viktigt att bemöta den bild som målas upp av nedskärningar inom vård, skola och omsorg, då den inte stämmer.

Visst kan mycket göras bättre, men låt oss först och främst glädjas över att vi inom välfärdssektorn är en förebild för andra länder. De medicinska resultaten i Sverige tillhör de bästa i världen, samtidigt som kostnaderna är förhållandevis låga jämfört med andra utvecklade länder. OECD konstaterar utifrån mätningar med de flesta kvalitetsindikatorerna att Sveriges generösa hälso- och sjukvård och äldreomsorg presterar väl – den framstår därför inom OECD som en positiv förebild.

Bettina Kashefi
Chefekonom, Sveriges Kommuner och Landsting

Annika Wallenskog
Biträdande chefekonom, Sveriges Kommuner och Landsting


Repliken publicerades på SvD Brännpunkts webb, 2014-06-28.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!