Publicerad: 29 januari 2015

Sveriges hälso- och sjukvård rankas högt

Johan Hjertqvist och Arne Björnberg, vd respektive chef för indexverksamheten i Health Consumer Powerhouse, HCP, gör på Brännpunkt den 27 januari ett stort nummer av att Sverige hamnar först på 12:e plats i HCP:s egen jämförelse av sjukvården i 37 europeiska länder. 

Vi är glada över att HCP:s jämförelse visar att Sverige presterar fortsatt bra och ligger bland de fyra främsta för faktorer som är högt prioriterade. Hela befolkningen har tillgång till vård (delad 1:a), att de medicinska resultaten är goda, exempelvis genom att många överlever en cancer eller en hjärtinfarkt. Även det förebyggande arbetet, där Sverige ligger på en delad förstaplats, är viktigt.

Jämförelsen har sex delgrenar (patienträttigheter, väntetider, medicinska resultat, tillgång till vård, prevention och läkemedel) med ett antal indikatorer inom respektive gren, som vägs samman till ett totalindex.

Tillgången till vård rankas högt

Sverige rankas som vanligt högt på tillgång till vård (delad 1:a), prevention (delad 1:a), och medicinska resultat (delad 4:a). Här har en ny indikator tillkommit, abortfrekvens och den är relativt hög i Sverige. Om det är bra eller dåligt kan diskuteras. HCP ser det som som dåligt och det tar ned Sverige till en delad 4:e plats från att ha legat på första plats tidigare.

Indikatorerna för läkemedel placerar Sverige på plats 7.

Två grenar drar ned Sverige, främst väntetider (37:e plats) och patienträttigheter (delad 11:a).

Att Sverige rankas mindre bra när det gäller patienträttigheter beror främst på att Sverige inte har en rättighetslagstiftning och att det i Sverige inte publiceras rankinglistor över sjukhus och vårdcentraler, eller förteckningar över vilka läkare som är specialister.

Väntetider är ett känt problem

Men främst dras Sverige ned av den gren som väger tyngst i totalindexet, väntetider. Det är ett känt problem i svensk sjukvård, att väntetiderna trots flera nationella satsningar inte är tillräckligt korta. På cancerområdet inleds i år en fyraårig nationell satsning för att minska väntetiderna. Samtidigt måste man lyfta fram att väntetiderna i Sverige inte är av ett sådant slag att de går ut över tillgången till vård eller de medicinska resultaten.

Det ska också konstateras att väntetider i olika länder jämförts i flera olika nationella jämförelser och i dessa avviker inte Sverige negativt på det markanta sätt som i EHCI.

Det är svårt att värdera just de väntetidsjämförelser som HCP gör eftersom de i huvudsak bygger på en i egen regi genomförd undersökning och på egna intervjuer med nyckelpersoner i de deltagande länderna. Andra undersökningar bygger på mer transparent material, ofta publicerat via OECD, eller via vetenskapliga artiklar.

År 2008 publicerade SKL en egen internationell jämförelse av sjukvården i olika länder och avsikten är att upprepa den under 2015.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på svd.se/brannpunkt, 2015-01-28.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!