Publicerad: 3 februari 2017

Sverige är inte alls sämst på sjukvård

Analysföretaget Health Consumer Powerhouse hävdar att Sverige halkar efter och numera är långt ifrån en ledande sjukvårdsnation. Det är helt fel.

Hans Karlsson

Sverige ligger i topp när det gäller faktorer som är högt prioriterade: Hela befolkningen har tillgång till vård, de medicinska resultaten är i toppklass och många överlever en cancer eller en hjärtinfarkt.

Flera undersökningar visar att Sverige ligger i den internationella toppligan när det gäller medicinska resultat, som SKL:s internationella jämförelser från 2015, där Sverige jämförs med en rad västerländska länder med liknande förutsättningar. Den studien visade också, i motsats till Health Consumer Powerhouse, att svensk sjukvård fortfarande är relativt kostnadseffektiv.

Att vi har tappat i rankingen beror främst på att OECD har ändrat indikatorerna för hur man beräknar sjukvårdskostnaderna så att även kostnader för äldreomsorg ingår. I samband med den förändringen ökade sjukvårdens andel av BNP i ett slag med drygt 2 procentenheter.

Väntetiderna i svensk sjukvård är för långa. Men arbete pågår och på många områden går det också åt rätt håll. Väntetiderna påverkar inte tillgången till vård eller medicinska resultat. I HCP:s ranking väger väntetiderna tyngst. Det förklarar Sveriges slutliga placering.

Man kan bara beklaga att Health Consumer Powerhouse förmedlar en dyster bild av svensk sjukvård när den i själva verket klarar sig bra i det ultimata testet på sjukvårdens kvalitet, nämligen att rädda liv vid sjukdom eller skada.

Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg, SKL

Repliken publicerades på www.aftonbladet.se, den 1 februari 2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!