Publicerad: 17 januari 2014

Svensk sjukvård i högsta klass

Svensk sjukvård håller mycket hög klass. Ett antal indikatorer pekar på en svensk sjukvård med mycket goda resultat och positiv utveckling. Internationella jämförelser förstärker den bilden.

Trots det hävdar på DN debatt (2014-01-17) Anders Blanck, VD i LIF – branschorganisation för de forskande läkemedelsföretagen, dels att svensk sjukvård hotar bli ”nästa krishärd i svensk välfärd”, dels att svenska politiker negligerar detta.

Anders Blanck hänvisar till negativa svenska resultat i Euro Health Consumer Index, EHCI, en mätning vars relevans och tyngd ofta har ifrågasatts.

I stora etablerade mätningar som Öppna Jämförelser framgår istället att till exempel överlevnad i cancer, hjärt- och kärlsjukdomar förbättras. Dödlighet efter förstagångsstroke minskar, blodtryck och blodfetter kan sänkas för diabetespatienter och antibiotikabehandlingen utvecklas åt rätt håll. Patienternas förtroende för sjukhusen blir allt högre och förtroendet för vårdcentralerna ökar.

Sveriges ständigt bland de främsta

När man i internationella rankingar sammanfattande bedömer medicinsk kvalitet ligger Sverige ständigt bland de främsta.

I OECDs jämförelser av medlemsstaternas hälso- och sjukvårdssystem har Sverige till exempel låg cancerdödlighet och god läkartillgång.

I International Health Policy Survey konstateras bland annat att svensk vård har förbättrat tillgängligheten och blir alltmer patientcentrerad.

Sjukvården får sannolikt stort utrymme i debatten

Vilket utrymme sjukvården får i den politiska debatten 2014 kan vi idag bara sia om. Med säkerhet får dock frågorna högsta aktualitet i valrörelsen i regioner och landsting. Det får också anses högst sannolikt att sjukvården får stort utrymme i den nationella debatten.

Vi vet att vår svenska sjukvård håller mycket hög klass, även i ett internationellt perspektiv. Men vi slår oss inte till ro, och vi vet att det naturligtvis finns förbättringsområden. Vi är också övertygade om att hälso- och sjukvårdsfrågorna kommer att ta sin stora, självklara plats i årets valdebatt.

Håkan Sörman
VD Sveriges Kommuner och Landsting


Repliken har publicerats på dn.se/debatt 2014-01-17.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!