Publicerad: 11 juni 2014

Svar till arg lärare: Bra lärare ska ha bra lön

Högstadieläraren Åke Strandberg ondgör sig i det senaste numret av Lärarnas Tidning över mitt resonemang i en intervju publicerad i samma tidning för ett par veckor sedan. Fokus i resonemanget är lärarnas löner.

Det var ett tag sedan vi lämnade tarifflönerna bakom oss. I de nuvarande kollektivavtal som SKL har slutit med lärarorganisationerna, slås fast att vi har individuell och differentierad lönesättning. Om detta är alla parter överens, arbetsgivaren såväl som de fackliga organisationerna.

Att använda ekonomiska incitament för att uppnå vissa syften är inte särskilt ovanligt. Det är en väl beprövad metod, som också används i många sammanhang. För det mesta är den dessutom ganska effektiv.

Alla lärare är inte lika skickliga och erfarna. Det hävdar inte ens Lärarförbundet eller LR. Därför ska de inte heller ha samma löneökning.

Men bra lärare ska ha bra lön. Det är viktigt att framhålla. Och det gjorde jag också.

Per-Arne Andersson
Chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad, SKL


Repliken har publicerats på Lärarnas Nyheters webb, 2014-06-11.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!