Publicerad: 8 maj 2015

Styrning och samarbete behövs för skolan

Det finns inga genvägar för att lyfta den svenska skolan. OECD-rapporten visar att arbetet med att utveckla skolans styrning och ledning måste fortsätta, skriver ordförande Lena Micko.

Elever som räcker upp handen i klassrummet.

OECD pekar ut tre prioriteringar för att Sverige ska vända den negativa utvecklingen i skolan. Skapa förhållanden som säkrar kvalitet och en likvärdig skola i hela landet. Säkra lärarprofessionens villkor, kompetensutveckling och rekrytering. Stärk styrningen med fokus på förbättringar.

Jag och de flesta politiker, skolledare, lärare och forskare delar OECD:s bild. Det finns alltså en konsensus att fortsätta arbetet utifrån. Och inte bara det, många kommuner och skolor arbetar med mycket av det som OECD föreslår.

Styrning och ledning avgörande

Hur går vi vidare från ord till handling? Jag vill peka på två centrala saker för att komma vidare:

  1. Bra lärare är avgörande för elevernas resultat. Med lokala politiker som strävar efter att nå de nationella målen för skolan och som följer upp verksamheten samt en skolledning som stöttar, så har läraren och skolan större förutsättningar att ge eleverna vad som krävs för att lyckas. En självklarhet som tål att upprepas
  2. Jag vill framförallt peka på vikten av ett närmare och konkret samarbete mellan stat och huvudmän. Skolutveckling och frågor om lärares kompetensutveckling behöver vara fokus för samarbetet. För detta krävs bland annat långsiktiga och flexibla ersättningssystem. Det är vårt gemensamma ansvar att lyfta skolan.

Utmaningen framöver är att öka ansvarstagandet och fördjupa samarbetet. Precis det sker i den tredjedel av landets kommuner som deltar i SKL:s satsning för att utveckla skolans styrning och ledning, PISA 2015. Hela kedjan av politiker, förvaltning, skolledare och lärare träffas regelbundet och samverkar dessutom med nätverk i andra kommuner.

Gemensamt arbete framåt

Det finns inga genvägar eller någon mirakelkur. Det handlar om gemensamt ansvarstagande och envist hårt arbete. Det handlar också om att sprida forskning och erfarenheter från det som fungerar, så att det når ut brett i landet. SKL är beredd att ta en aktiv del i det arbetet.

Lena Micko
Ordförande, Sveriges Kommuner Landsting

Debattartikeln har publicerats på dagenssamhalle.se, 2015-05-08.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!