Publicerad: 15 maj 2017

Strandhäll väljer konfrontation framför samarbete

Alla föräldrar ska känna sig trygga före, under och efter graviditeten. Svensk förlossningsvård är i världsklass, men den kan bli ännu bättre. Närheten till trygg och säker vård är alltid viktig och inte minst när en litet barn ska födas.

När tillförordnade sjukvårdsminister Annika Strandhäll och statssekreterare Agneta Karlsson på SVT Opinion pekar på brister i förlossningsvården, så ser vi samma utmaningar.

Det förvånande med deras inlägg är dock hur de bortser från allt som redan sker för att möta dessa utmaningar.

Bland annat så jobbar SKL tätt tillsammans med bland annat Barnmorskeförbundet och svensk förening för obstetrik och gynekologi för att generellt förbättra arbetsmiljön för just barnmorskor och specifikt minska antalet förlossningsskador.

Och färska siffror visar nu att av de 115 000 kvinnor som varje år föder barn, så har antalet som drabbas av bristningar minskat med över 800 sedan 2014.

Dessutom, så har vi en överenskommelse mellan SKL och regeringen för att förbättra förlossningsvården.

Arbetet är intensivt i alla landsting och regioner och senast i slutet av mars fick sjukvårdsministern en redogörelse för framstegen och uttryckte då sin uppskattning.

Landstingen och regionerna jobbar tillsammans med fackförbunden inom vårdområdet för att minska sjukfrånvaron och förbättra arbetsmiljön.

Vi jobbar också tillsammans för att möta behovet av kompetens framåt. Här har staten sin viktiga roll att säkra att det finns bra utbildning och tillräckligt med utbildningsplatser.

Ingen av oss är nöjd när blivande föräldrar inte får plats på önskad förlossningsklinik när det är dags för födsel. Därför jobbar vi på flera fronter för att en redan god förlossningsvård ska bli ännu bättre.

Blivande föräldrar ska kunna känna sig trygga med att få den vård de behöver. Det kan de allra flesta göra idag.

I de fall där vi har brister ska vi jobba för att utveckla och förbättra. Och det måste vi göra tillsammans.

I detta angelägna arbete är det därför viktigt att vi krokar arm och jobbar tillsammans, snarare än söker konfrontation.

Anders Henriksson 1:e vice ordförande
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Publicerad på svt.se/opinion den 15 maj 2017.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!