Publicerad: 30 april 2014

Största konsumentsatsningen på två decennier

Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om informationen och vägledningen till konsumenterna. Vi vill tillsammans med kommunpolitiker arbeta för en bättre konsumentvägledning, skriver Anders Knape och Birgitta Ohlsson i en debattartikel.

Man kan inte köpa sig lycka lyder ett gammalt ordspråk. Det kanske stämmer. Men vi vet att man kan köpa sig olycka. Farliga leksaker, hus med fuktskador eller försäkringar som inte täcker det man trodde. Undersökningar visar att många konsumenter saknar kunskap om sina rättigheter och skyldigheter och efterfrågar stöd.

Vi som skriver under denna artikel, konsumentminister och ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, vill tillsammans med kommunpolitiker runt om i landet arbeta för bättre villkor för konsumenterna och den kommunala konsumentvägledningen.

Många kommuner arbetar idag mycket med sin konsumentvägledning. Samtidigt får Konsumentverket årligen cirka 80 000 kontakter från konsumenter som hoppas på hjälp. Konsumentverket har dock inget uppdrag att hantera enskilda fall. Det gör många konsumenter besvikna och uppgivna. Den kommunala konsumentvägledningen är ett åtagande som är frivilligt. Över en halv miljon konsumenter står därför utan stöd för de råkar bo i en kommun som inte erbjuder tjänsten. Kommunernas konsumentvägledningar är dessutom ofta okända för ett stort antal konsumenter precis som konsumentbyråer för finans-, försäkrings- och energimarknaderna.

Stödet är ojämnt och otillräckligt

Kort sagt: Stödet är ojämnt, okänt och otillräckligt. Därför tas ett helhetsgrepp om informationen och vägledningen till konsumenterna. Regeringen satsar de närmaste fyra åren mer än 60 miljoner kronor för att skapa en samordnad konsumentupplysningstjänst. Detta är den största konsumentsatsningen i Sverige på två decennier.

Upplysningen kommer att bestå av ett telefonnummer och en webbaserad informationstjänst likt sjukvårdsupplysningens. I Nederländerna jobbar man på detta sätt sedan flera år och har positiva erfarenheter. Konsumentverket ska samordna tjänsten, som ska finnas på plats under våren 2015 och skapas genom statlig, kommunal och privat samverkan.

Konsumentupplysningen blir lättare att marknadsföra

Konsumentupplysningen innebär att det stöd som både den kommunala konsumentvägledningen och de privata konsumentbyråerna ger blir lättare att marknadsföra. Via telefon- och webbtjänsten ska konsumenten kunna få övergripande svar. Frågeställningar som är lokala eller som bedöms kräva personligt möte kopplas, när så är möjligt, till den kommunala konsumentverksamheten. Frågor som kräver specialistkunskaper slussas vidare till berörda myndigheter eller konsumentbyråer.

Vi vill understryka att vi önskar att kommunerna med denna reform värnar sin betydelsefulla konsumentvägledning. Det finns konsumenter som behöver ett personligt stöd, det kan handla om språksvårigheter eller har olika former av funktionshinder. Att dessa konsumenter ges en mer riktad hjälp är ett av syftena med upplysningstjänsten.

En fungerande marknadsekonomi kräver ett starkt näringsliv men också välinformerade konsumenter. Vi behöver därför en konsumentupplysning, på konsumenternas villkor, för alla oavsett var de bor.

Anders Knape
Ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting

Birgitta Ohlsson
Konsumentminister


Debattartikeln har publicerats i Arbetarbladet, 2014-04-17, Värmlands Folkblad, 2014-04-19, Folkbladet och Karlskoga Tidning, 2014-04-23, Länstidningen i Östersund, 2014-04-24, Norrköpings-Tidningar, 2014-04-25, Norran, 2014-04-27, Piteå-Tidningen, 2014-04-28, Norrbottens-Kuriren, 2014-04-29, Mariefreds Tidning, 2014-05-03, samt i Eskilstuna-Kuriren, 2014-05-27.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!