Publicerad: 6 september 2016

Större regioner behövs för att utveckla hela landet

Den regionala samhällsorganisationen i landet behöver ändras, skriver Lena Micko i en debattartikel.

Dagens länsindelning har snart 400 år på nacken. Det behövs en ny gemensam indelning för statens regionala myndigheter, länsstyrelsen och det regionala självstyret. Det handlar om att du och framtidens generationer ska få så goda och likvärdiga förutsättningar som möjligt till jobb, kollektivtrafik, vård och demokratiskt inflytande. Oavsett vilken region du bor i.

Sveriges Kommuner och Landsting har länge varit pådrivande om att Sverige behöver delas in i färre slagkraftiga regioner. Det är bra att Indelningskommittén nu har inriktningen att dagens 21 olika stora län ska omvandlas till sex jämnstarka regioner senast efter valet 2022.

I delbetänkandet som presenterades i slutet av juni föreslås tolv län bli tre redan i januari 2018: Norrland, Svealand och Västra Götalands län. Nu när kommitténs förslag är ute på remiss gäller det att påminna om hur vi får hela landet att utvecklas och höras. Från norr till söder.

För närvarande dominerar främst de tre starka storregionerna i allt från resursfördelning till infrastruktursatsningar. Stockholm, Västra Götaland och Skåne har över hälften av landets befolkning och därmed en starkare röst på alla plan. Så kan vi inte ha det. Vi måste få resursstarka regioner för en mer balanserad utveckling oavsett var du bor.

Kritiker till storregioner menar att centrala värden hotas, som närheten till service, tillgänglighet och demokrati. Vi säger att det är precis tvärtom. Vår sektor behöver hantera en växande och åldrande befolkning. Allt färre ska försörja allt fler. Större regioner ökar möjligheterna till tillväxt. Det skapar förutsättningar för den kompetens- och forskningsmiljö samt infrastruktur som krävs för att företag ska välja att investera i en region eller i Sverige. Större regioner ger även möjlighet att kraftsamla och genomföra mer omfattande insatser än vad varje mindre län ensamt kan åstadkomma.

Landstingens olika storlekar ger i dag inte likvärdiga förutsättningar för att garantera tillgång till samma form av vård. Vården står dessutom inför stora utmaningar när befolkningen blir allt äldre, de kroniska sjukdomarna ökar och den medicintekniska utvecklingen går snabbt. I framtiden kommer mindre landsting att sakna ett tillräckligt befolkningsunderlag för att kunna göra effektiva investeringar eller bedriva forskning och högspecialiserad sjukvård. Större regioner krävs för att utveckla sjukvården och hantera de stora investeringsbehoven som finns framöver.

En ny regional samhällsorganisation behövs – det är merparten av landsting och regioner överens om. Många statliga myndigheter har redan övergivit den nuvarande länsindelningen och organiserar sig i stora regioner, dock alla med olika indelning. Vi behöver en regional samhällsorganisation som är samspelt och har en gemensam indelning.

Det handlar om att utveckla hela Sverige. Det handlar om att vässa hela landets välfärd.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln publicerades i Blekinge Läns Tidning 2016-09-01, Sydöstran 2016-09-05, Dalarnas Tidningar 2016-08-22, Dala-Demokraten, Gotland Tidning, Gotland Allehanda, Gefle Dagblad 2016-09-02, Arbetarbladet 2016-08-19, Hudiksvalls Tidning, Hallandsposten, Hallands Nyheter 2016-08-25, Norra Halland, Östersunds-Posten 2016-08-18, Länstidningen Östersund 2016-08-19, Jönköpings-Posten/Smålands Allehanda, Smålands-Tidningen, Vetlanda-Posten, Tranås Tidning, Värnamo Nyheter, Barometern, Västerviks-Tidningen, Östran 2016-08-19, Smålandsposten 2016-08-19, Smålänningen, Norrländska Socialdemokraten 2016-08-31, Norrbottens-Kuriren, Piteå-Tidningen, Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad, Skånska Dagbladet 2016-08-24, Kristianstadsbladet, Ystads Allehanda, Norra Skåne, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Länstidningen Södertälje, Norrtelje Tidning 2016-08-26, Aftonbladet, Expressen, Eskilstuna-Kuriren 2016-08-27, Södermanlands Nyheter, Katrineholms-Kuriren, Uppsala Nya Tidning, Enköpings-Posten, Nya Wermlands-Tidningen, Värmlands Folkblad 2016-08-22, Karlskoga Tidning, Västerbottens-Kuriren 2016-08-19, Norran, Västerbottens Folkblad, Sundsvalls Tidning, Tidningen Ångermanland, Örnsköldsviks Allehanda 2016-08-24, Västmanlands Läns Tidning 2016-08-20 och Norra Halland 2016-09-20.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!