Publicerad: 5 mars 2015

Statligt mått på vattenkvalitet måste bli relevant

Livsmedelsverket måste börja mäta dricksvattnets kvalitet på ett relevant sätt. Mätandet behöver vara till stöd för kommunernas arbete. Så är inte fallet i dag.

Gunilla Glasare

Livsmedelsverket anser att varje rekommendation från kommunerna till invånarna om att koka dricksvattnet är en allvarlig händelse. Myndigheten använder antalet rekommendationer som ett mått på vattnets kvalitet.

Men en ny enkät från SKL visar att måttet inte är bra. 31 kommuner som har utfärdat kokningsrekommendationer de senaste åren har deltagit i enkäten. Även om flera av deras rekommendationer gäller så kallade incidenter, med föroreningar och sjukdomsfall, så utfärdas nästan fyra av tio som en försiktighetsåtgärd.

Förebygger risker

Orsaken kan då till exempel vara att ledningar underhålls eller att det har skett ett tryckfall. I dessa fall behöver inte vattnet ha varit förorenat. Kommunerna rekommenderar kokning för att vara på den säkra sidan, innan de hunnit ta prover. De tar ansvar för kranvattnets kvalitet genom att förebygga risker. Detta är det viktigt att alla, såväl aktörer i branschen som allmänheten, känner till. 

Kunskapen om hur vattnets kvalitet bör säkras har ökat hos både stat och kommun de senaste åren. Vi lär oss mer om nya bakterier och virus, och om hur kemikalier ska hindras från att nå vårt vatten. Men arbetet både kan och ska bli ännu bättre. Och det förutsätter att statens arbete är till stöd för kommunerna. Många kommuner uppger att de rapporterar antalet kokningsrekommendationer för att tillfredsställa Livsmedelsverket – utan att själva få ut något av rapporteringen.

Samarbete krävs

Myndigheten behöver nu, i ett samarbete med bland annat kommunerna, ta fram mätetal om vattnets faktiska kvalitet. Detta samarbete behöver Livsmedelsverket bjuda in till snarast. Dricksvattnet är vårt viktigaste livsmedel, och invånarna måste kunna lita på att arbetet för att säkra kvaliteten har rätt fokus.

Gunilla Glasare

chef på avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Debattartikeln har publicerats på Miljoaktuellt.se, 2015-03-05.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!