Publicerad: 12 maj 2015

Staten måste hantera miljömålen bättre

Generaldirektörer för åtta myndigheter kritiserar kommunernas arbete med Sveriges miljömål, men i själva verket är det statens ansvarstagande som sviktar, skriver SKL i en replik.

Människor som promenerar i en grön stadsmiljö.

Viljan att lösa miljöproblemen är stor bland kommunerna. Fler än nio av tio kommuner har antagit egna miljömål eller ställt sig bakom nationella eller regionala mål. Det görs mycket lokalt för att målen ska nås, inte minst när det gäller att minska Sveriges klimatpåverkan. Men fortfarande kan och vill kommunerna göra ännu mer.

För att arbetet med Sveriges miljömål ska ge bättre resultat måste regering, riksdag och statliga myndigheter ta sitt ansvar. Det gör man inte i dag. Staten har bland annat backat från sitt ansvar att ge vägledning och att hantera målkonflikter – dessa konflikter får kommunerna hantera på egen hand i dag. Målkonflikter uppstår till exempel när städer ska förtätas. Förtätning är bra bland annat bra för klimatet eftersom bilberoendet minskar. Men statens stränga bullerregler gör det svårt att bygga tätt och klimatsmart.

SKL ser gärna att myndigheterna bjuder in ledningen i kommunerna till dialog om hur arbetet mot miljömålen ska bli mer effektivt. Myndigheterna behöver lyssna till de behov kommunerna har för att de ska kunna göra ett bättre jobb. Både stat och kommun har ett ansvar för att skapa en hållbar miljöutveckling i Sverige.

Håkan Sörman
VD, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dagenssamhalle.se, 2015-05-12.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!