Publicerad: 28 maj 2015

Sommarjobben en chans att bredda rekryteringen

I sommar kommer omkring 85 000 unga att sommarjobba i landets kommuner och landsting. Det innebär 85 000 möjligheter för arbetsgivarna att så ett frö inför framtida yrkesval.

En manlig pedagog hjälper två barn med pärlor på en förskola.

Ett sätt att få fler som jobbar i välfärden är att bredda rekryteringen. I dag är bara var tionde medarbetare inom vården och omsorgen man, och var femte i skolsektorn. I enbart förskolan är andelen män mindre än fyra procent. För att intressera unga att välja yrken inom nya områden måste normer förändras och föreställningar om vem som passar för vissa yrken utmanas. Kön ska inte vara ett hinder för att jobba i välfärden.

Många kommuner och landsting använder redan i dag feriejobben som ett sätt att intressera unga för att utbilda sig till ett välfärdsjobb. Men bara var femte arbetsgivare uppger att de använder feriejobben för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Måste uppmuntras

Det är synd. För vi vet att både unga killar och tjejer tycker att välfärdens yrken är viktiga, och verkar roliga och spännande. Fyra av tio unga män ser förskollärare som ett möjligt yrkesval. Var fjärde kan tänka sig att jobba som undersköterska och var tredje som sjuksköterska.

Det här intresset kan uppmuntras mer. Många arbetsgivare jobbar redan framgångsrikt med detta. I kommuner som Jönköping, Norrköping, Skellefteå och Österåker uppmuntras unga att pröva feriejobb som ger chans till en helt annan erfarenhet än den de redan får i sin utbildning. Flera arbetsgivare, till exempel Malmö stad och Eskilstuna kommun, har samarbeten med högskolor som i samband med feriejobb erbjuder ungdomarna besök på aktuella utbildningar.

Erfarenhet underlättar

Studier visar att män som läser till förskollärare eller jobbar som förskollärare eller barnskötare ofta har provat på pedagogiskt arbete med barn innan yrkesvalet. Slutsatsen är alltså att inte bara kunskap utan också erfarenhet underlättar för medvetna studie- och yrkesval.

Fyra av tio tillfrågade ungdomar som feriejobbat kan tänka sig ett liknande jobb i framtiden. Flera faktorer spelar in för att upplevelsen blir positiv. Hur de unga tas emot på feriejobbet är ett exempel. Tydliga arbetsuppgifter och ansvarsområden är ett annat. Bra utbildning till handledarna är därför viktigt.

I sommar har välfärdens arbetsgivare 85 000 chanser att intressera unga för alla de spännande viktiga jobb som finns i välfärden. Använd dem på bästa sätt!

Håkan Sörman
Vd Sveriges Kommuner och Landsting

Debattartikeln har publicerats på dagenssamhalle.se, 2015-05-28, Eskilstuna-Kuriren, 2015-06-23, Skånska Dagbladet, 2015-06-24, Norrköpings Tidningar, 2015-06-26 samt i Norran, 2015-07-10.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!