Publicerad: 19 februari 2018

Slutreplik: Bara tillsammans kan vi pressa byggkostnaderna

Faktum kvarstår att det inte är priserna på kommunernas mark som gör det dyrt att bygga bostäder i Sverige, skriver vår ordförande Lena Micko i en slutreplik på DN Debatt.

Med ny unik fakta kunde SKL i måndags (12 februari 2018) visa att det inte är priserna på kommunernas mark som gör det dyrt att bygga bostäder i Sverige. Det gäller oavsett om det ska byggas bostadsrätter, hyresrätter eller en- och tvåbostadshus på marken som kommunerna säljer. Detta faktum kvarstår trots att det i repliker till min debattartikel i DN har framhållits att priserna på kommunernas mark har ökat på senare år. Kommunal mark är generellt sett en liten utgiftspost i bostadsbyggandet.

Vad gäller de påståenden som görs om prisökningar på kommunal mark behövs ett par avslutande förtydliganden:

Kommunernas markpriser har ökat på en generell nivå de senaste åren, det är inget SKL argumenterar emot. Däremot finns det ingen statistik som visar hur stora prisökningarna har varit. Den statistik som bland andra Sveriges byggindustrier hänvisar till gäller markkostnader, ett begrepp som utöver köpeskillingen också omfattar kostnader som byggherrarna själva påverkar, till exempel kostnader för fastighetsbildning, lagfart och räntor.

Priserna på kommunernas mark har ökat i en tilltagande högkonjunktur. Byggherrar har kunnat få allt mer betalt för bostäderna som byggs, och därför också varit villiga att betala allt högre belopp för marken de ska bygga på. Att det skulle vara en generell brist på mark som drivit upp markpriserna finns det inget stöd för. De studier SKL gör löpande visar tvärtom att de flesta kommuner har gott om planlagd mark.

Även i de kommuner som har de mest attraktiva lägena för byggherrar att bygga i, och därmed den dyraste marken, finns det också oftast mark som är betydligt billigare. Därför är de genomsnittliga priserna på kommunernas mark genomgående lägre än vad den allmänna debatten ger sken av. Lösningen i arbetet med att få fram fler bostäder till lägre kostnader är att kommun, stat och bygg- och fastighetsbransch tillsammans arbetar för att pressa dagens höga byggkostnader.

Lena Micko, ordförande, SKL

Slutrepliken publicerade på dn.se/debatt den 19 februari 2018.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!