Publicerad: 4 november 2014

SKL satsar på rekrytering av lärare

SKL tar rekryteringsutmaningarna i skolan på allvar. Vi har tagit fram en handlingsplan, som innehåller nio strategier för hur arbetsgivarna bland annat kan fortsätta att skapa bättre karriärmöjligheter och möjliggöra kompetensutveckling för lärare, replikerar SKL:s VD Håkan Sörman.

SKL tar rekryteringsutmaningarna i skolan på allvar. Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren och i vissa ämnen är det svårt att rekrytera legitimerade lärare. Vi har tagit fram en handlingsplan, som innehåller nio strategier för hur arbetsgivarna bland annat kan fortsätta att skapa bättre karriärmöjligheter, underlätta lönekarriär, utnyttja teknikutvecklingen på bästa sätt och möjliggöra kompetensutveckling för lärare.

SKL tar rekryteringsutmaningarna i skolan på allvar. Skolan behöver 150 000 nya medarbetare de närmaste tio åren och i vissa ämnen är det svårt att rekrytera legitimerade lärare. Vi har tagit fram en handlingsplan, som innehåller nio strategier för hur arbetsgivarna bland annat kan fortsätta att skapa bättre karriärmöjligheter, underlätta lönekarriär, utnyttja teknikutvecklingen på bästa sätt och möjliggöra kompetensutveckling för lärare.

SKL vill nyansera bilden av rekryteringsutmaningarna

Roger Haddad (Fp) påstår att SKL tonar ner omfattningen av lärarbristen (Dagens Samhälle 29/10). Vi anser att åtgärderna för att möta rekryteringsutmaningarna blir mest effektiva om de grundar sig på en nyanserad bild av läget. För att få en aktuell lägesbild av tillgången på legitimerade lärare har vi gjort en enkätundersökning med huvudmännen. Den visar att det finns utmaningar att hitta legitimerade lärare i vissa ämnen, men att arbetsgivarna inte upplever att situationen är fullt så alarmerande som dagens debatt gör gällande. 9 av 10 arbetsgivare har till exempel ingen eller liten brist på legitimerade lärare i svenska, engelska, idrott och SO-ämnen. Motsvarande siffra för matematik och NO-ämnen är 8 av 10.  

Roger Haddad skriver att SKL flaggar för att skjuta på kravet på lärarlegitimation, eftersom ett antal uttalanden "kan tolkas" så. Ingenstans har vi uttryckt detta. Vi noterar också att Roger Haddads förslag inte skiljer sig från åtgärder som finns i vår handlingsplan. Vi anser bland annat att arbetsgivarna ständigt måste säkra att alla yrkesgruppers olika kompetenser i skolan används på rätt sätt.

Samarbeta för att attrahera de bästa lärarna

Det är också angeläget att den positiva utveckling som sker inom många områden fortsätter. Lärare jobbar mer tillsammans och utvecklar undervisningen. Karriärvägarna har blivit fler och många lärare har haft en god löneutveckling. Allt fler söker till lärarutbildningarna och varannan ung person kan tänka sig att jobba i skolan. De svårigheter att rekrytera legitimerade lärare som finns i vissa ämnen kan vi inte bortse ifrån. Huvudmännen, staten och andra aktörer måste samarbeta för att ytterligare öka intresset och attrahera de bästa lärarna till skolan. För elevernas skull.

Håkan Sörman
VD på Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dagenssamhälle.se, 2014-11-04.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!