Publicerad: 4 februari 2016

Sifferlösa avtal utvecklar välfärden

Vi värnar den svenska modellen. Vi har haft löneavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning i 20 år. Hållningen har gällt oavsett politisk majoritet i SKL:s styrelse.

Trots att avtalsrörelsen knappt har börjat är tonläget i debatten uppskruvat (SvD Debatt 2/4). Det är olyckligt. Det är vår övertygelse att vi och vår förhandlingspart Kommunal arbetar mot samma mål. Båda parter vill utveckla välfärden och ha en hög kvalitet i vården och omsorgen. Vi har ett utmärkt samarbete med Kommunal i många frågor, nu senast gällande arbetet med att erbjuda heltid i välfärdens yrken.

SKL har under en lång följd av år arbetat med sifferlösa avtal – som ett sätt att utveckla välfärden. Vi har också slutit sådana avtal med alla våra motparter utom Kommunal. Vill Kommunal även fortsättningsvis inte ha sifferlösa avtal, kan vi naturligtvis inte genomföra det. Båda parter måste vara överens för att det ska bli verklighet.

Heléne Fritzon, ordförande i SKL:s förhandlingsdelegation

Det känns dock viktigt att korrigera några missuppfattningar. Avtal utan centralt angivna nivåer innebär inte noll procent i löneökning. De innebär bara att nivån inte fastställs vid förhandlingsborden i Stockholm, utan att lönen sätts där arbetet görs. Vår inriktning grundar sig på att lokal lönebildning som utgår från verksamhetens behov ger den enskilde medarbetaren inflytande på arbetsplatsen och större möjlighet att påverka sin lön.

Vi har just tecknat avtal med såväl lärarorganisationerna som Vårdförbundet och Fysioterapeuterna. De förlängda avtalen visar på en ömsesidig tillit mellan parterna. De fackliga organisationerna har förtroende för SKL, de enskilda arbetsgivarna och den avtalade modellen om att löner bestäms lokalt ute i verksamheterna – inte i centralt fastställda nivåer.

En annan viktig utgångspunkt är att det ska vara möjligt för undersköterskor och andra medarbetare i välfärden att utveckla sin lön. Vi vill självklart inte sänka några ingångslöner. Men fokus måste vara löneutvecklingen under yrkeslivet. Lägstalönerna har ökat mer än lönerna i övrigt den senaste tioårsperioden. Det har skapat en mer sammanpressad lönestruktur och minskad möjlighet till god löneutveckling. I dag tillhör Kommunals yrkesgrupper de som har mest sammanpressad lönestruktur. De bästa undersköterskorna ska kunna tjäna mer än idag, där är vi överens med Kommunal. Och då måste lönespridningen öka. Där vill både vi och våra arbetsgivare i sektorn se en förändring.

Vi värnar den svenska modellen. Vi har haft löneavtal som bygger på lokal lönebildning och individuell lönesättning i tjugo år. Denna hållning har gällt oavsett politisk majoritet i SKL:s styrelse.

De närmaste månaderna kommer vi att sitta tillsammans med Kommunal vid förhandlingsbordet. Det är vår önskan och vilja att förhandlingarna ska ske i en konstruktiv anda med ömsesidig respekt för våra olika roller. Vi är övertygade om att vi i likhet med alla tidigare avtalsrörelser kommer att hitta fram till ett avtal som båda parter är nöjda med.

Vårt mål är tydligt, våra avtal ska stödja god välfärd, hög kvalitet i vård och omsorg och skapa attraktiva jobb – Sveriges viktigaste jobb!

Heléne Fritzon ordförande, SKL:s förhandlingsdelegation

Repliken publicerades på SvD-debatt 2016-02-04

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!