Publicerad: 8 december 2017

Sexuella trakasserier måste upphöra

#metoo-rörelsen har satt fokus på sexuella övergrepp och kränkningar. Vi har ett stort ansvar för att förebygga detta på våra arbetsplatser, skriver SKL:s vd och Arbetsgivarverkets gd.

De senaste veckornas vittnesmål visar att vi har långt kvar innan alla flickor och kvinnor kan vara trygga med att inte bli utsatta för kränkningar och trakasserier i skolan, på arbetsplatsen, i det offentliga rummet eller hemma. Att så många utsätts är oacceptabelt.

Rörelsen #metoo gör det tydligt att arbetet mot sexuella trakasserier och kränkningar måste fortsätta och att det är problem som inte är begränsade till någon specifik bransch. Det är ett problem i hela samhället och på hela arbetsmarknaden. Att problemen kommer fram i ljuset stärker oss i arbetet mot trakasserier och kränkningar och underlättar initiativ i miljöer där förlegade normer och värderingar fått fotfäste.

Vi ser att det är organisationskulturer, förmågan att arbeta förebyggande och vidta nödvändiga åtgärder när något inträffar samt problemet med tystnad som är det vi måste jobba med. Vi, som representerar de offentliga arbetsgivarna, bejakar en dialog där arbetsgivarorganisationer och de fackliga organisationerna tillsammans utvecklar bättre verktyg och metodstöd för att ta hand om och förebygga trakasserier. I det arbetet tror vi att även Arbetsmiljöverket och Diskrimineringsombudsmannnen bör delta. Vi måste vara beredda att ompröva hur dessa problem hanterats hittills. När vi möter regeringen i dessa frågor under fredagen, är dessa frågor viktiga att diskutera.

Det som kommit fram genom #metoo-rörelsen har på ett helt nytt sätt satt fokus på sexuella övergrepp och kränkningar, som vi som arbetsgivare har ett stort ansvar för att förebygga. Det handlar om ledarskap i vardagen och den långsiktiga utvecklingen av våra arbetsplatser. Det ska inte gå så långt som att någon ska behöva bli utsatt innan vi agerar. Det ska vara tydligt att vi har nolltolerans på alla arbetsplatser mot trakasserier.

Som arbetsgivarorganisationer stöder vi medlemmarna och under den senaste tiden har vi, var och en, på olika sätt vidtagit åtgärder för att, statliga myndigheter, kommuner, landsting och regioner bättre ska kunna ta sitt ansvar. Arbetet kan bedrivas på många olika sätt, det är sällan det bara finns en metod eller en lösning.

Arbetet mot trakasserier och kränkningar måste vinnas varje dag och på alla nivåer. Det handlar om att det för varje medarbetare ska vara självklart att anmäla både sådant man själv är med om och sådant som man ser kollegor drabbas av.  Men framförallt handlar det om vilken kultur vi har och vill ha på arbetsplatserna. Det är dags att rensa ut gamla, mossiga normer och strukturer och utveckla inkluderande arbetsplatser där alla behandlas med respekt.

Eva Liedström Adler, generaldirektör Arbetsgivarverket

Vesna Jovic, vd Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Debattartikeln är publicerad på Altinget 8 december 2017

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!