Publicerad: 24 oktober 2014

Satsning på elever som inte kommer till skolan

Elever som inte går till skolan är ett växande dilemma. Nu startar Specialpedagogiska skolmyndigheten, SKL och Skolinspektionen en satsning i fem län för att vända frånvaro till närvaro.

Två elever som sitter och pluggar.

Det finns elever som inte kan, inte vill och inte vågar gå till skolan. Långvarig ogiltig skolfrånvaro är ett växande dilemma, och dessa elever hamnar ofta mellan stolarna – ansvaret för deras skolgång är inte alltid helt klart. Skolpolitiker och skolledningar behöver både lyssna och utveckla verksamheten så att den fungerar också för de som idag inte kommer till skolan.

Specialpedagogiska skolmyndigheten har under senaste året fått in fler uppdrag kopplade till elever som inte kommer till skolan. Skolinspektionen har uppmärksammat problematiken i sina granskningar och Sveriges Kommuner och Landsting har sett att skolhuvudmän behöver stöd i sitt arbete för förbättra skolnärvaron.
Tillsammans gör vi nu en gemensam satsning i fem Norrlandslän för att ge skolhuvudmän och skolledare verktyg så att skolorna kan vända frånvaro till närvaro för barn och unga som upplever att skolan inte fungerar för dem.

Lyssna på eleverna

Vårt arbete bygger på att varje individ och situation är unik. Det finns inga snabba och enkla lösningar, men ett par punkter är centrala:

  • Först och främst måste vi lyssna på eleverna och ta reda på varför de inte kommer till skolan och bygga våra insatser på deras berättelse.
  • Vi behöver samverka, mellan lärare och elevhälsa inom skolan, men också med andra aktörer i samhället som socialtjänsten och BUP.
  • Vi behöver öka vår kunskap om olika funktionsnedsättningar, social problematik och hur skolan kan bli en mer tillgängligskola – en skola som utgår ifrån att alla elever är olika och ser det som en möjlighet.

Att målmedvetet arbeta för ökad skolnärvaro kräver att skolornas huvudmän skapar förutsättningar för rektorer och lärare att agera. För detta krävs ökad insikt och ibland en förändrad organisation.

Elever som stannar hemma från skolan ingår också i skolans uppdrag. De har lika rätt att bli rustade för framtiden och få samma chanser som sina skolkamrater.

Per-Arne Andersson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Greger Bååth
Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten

Debattartikeln har publicerats i Norran, 2014-10-17, Gefle Dagblad, 2014-10-20, Österunds-Posten, 2014-10-21, och Sundsvalls Tidning, 2014-10-23.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!