Publicerad: 17 september 2015

Säkra kompetensen genom studentmedarbetare

Konkurrensen om den framtida arbetskraften kommer att hårdna. Hos vissa arbetsgivare är en del av lösningen att anställa studentmedarbetare. Nu uppmanar vi fler att följa i deras spår.

En studentmedarbetare som diskuterar med sin handledare.

Det pågår en stor generationsväxling på hela arbetsmarknaden. Konkurrensen om den framtida arbetskraften kommer att hårdna och det påverkar möjligheterna att rekrytera i kommuner, landsting och regioner. Hos vissa arbetsgivare är en del av lösningen att anställa studentmedarbetare. Nu uppmanar vi fler att följa i deras spår.

Svensk arbetsmarknad står inför stora utmaningar. Andelen äldre och unga i befolkningen kommer att öka, vilket i sin tur skapar större efterfrågan på välfärdstjänster. Behovet av bland andra duktiga ekonomer, jurister, socionomer och samhällsvetare, som till exempel arbetar med upphandling, styrning och ledning, kommer att öka i takt med att verksamheten i offentlig sektor utvecklas.

Stor generationsväxling

Nu pågår också en generationsväxling. Beroende på kommun och landsting kommer mellan 18 och 27 procent av akademikertjänsterna att behöva återbesättas det kommande decenniet. Samtidigt visar fackens undersökningar att nyexaminerade jurister, ekonomer, socionomer och samhällsvetare redan i dag snabbt får jobb efter examen. Enligt Juseks senaste arbets-marknadsundersökning har hela 38 procent av juristerna ett kvalificerat arbete innan de är klara med studierna.

Här måste arbetsgivarna anstränga sig för att vara attraktiva. Vårt nya avtal om studentmed-arbetare är en uppmaning till alla kommuner, landsting och regioner att anställa student-medarbetare.

15 timmar jobb vid sidan av studierna

Avtalet innebär att studenter på teoretiska eftergymnasiala utbildningar arbetar 15 timmar per vecka hos en kommun, landsting eller region med kvalificerade och studierelevanta arbetsuppgifter, parallellt med heltidsstudierna.

På så sätt får arbetsgivaren möjlighet att prova en framtida kollega. Arbetsgivaren får också en möjlighet att visa upp verksamheten och visa vilka färdigheter som är viktiga för nästa generations medarbetare. Varumärket stärks bland studenterna och positiva nätverk etableras med universiteten och högskolorna. I konkurrensen om morgondagens medarbetare kan studentmedarbetaravtal bli en avgörande del av arbetsgivarnas kompetensförsörjningsstrategi.

Studenterna får också större kunskap kring vilken typ av arbetsuppgifter deras utbildning kan resultera i. De får en möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper i praktiken, vilket gynnar både deras utbildning och deras framtida koppling till arbetsmarknaden.
Nu uppmanar vi gemensamt fler kommuner, landsting och regioner att använda befintliga avtal och anställa studentmedarbetare.

Lena Micko
Ordförande SKL

Sofia Larsen
Ordförande Jusek

Heike Erkers
Ordförande, Akademikerförbundet SSR

Veronica Magnusson
Ordförande, Vision

Debattartikeln har publicerats på dagenssamhalle.se, 2015-09-17.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!