Publicerad: 28 september 2015

Riksintressen fortsatt stort hinder för byggandet

Risken är stor att statens utredning om riksintressen lägger ett förslag som inte röjer undan hindren för bostadsbyggandet. Regeringen får inte nöja sig med det.

Vy över en byggplats.

Det finns områden i Sverige som är viktiga att bevara och skydda. Det kan till exempel handla om kulturhistoriska miljöer eller områden där ny infrastruktur ska byggas. Men systemet för att peka ut sådana områden, riksintressen, fungerar inte.

Sedan statliga myndigheter började peka ut dessa områden på 70-talet har det gått inflation i riksintressen. I dag täcks hela 55 procent av Sveriges yta av riksintressen. Stora områden, ibland hela kommuner, skyddas utan tydliga skäl eller avgränsningar.

Istället har riksintressen blivit ett hinder för bostadsbyggandet. I en studie från Riksrevisionen 2013 svarar 60 procent av kommunerna med bostadsbrist att statens hantering av riksintressen har hindrat nya bostäder minst en gång de senaste tre åren.

I studien nämns bland annat ett exempel från tätorten Sävar, i Umeå kommun. När inte Trafikverket kunde bestämma på vilken sida av orten Norrbotniabanan skulle gå, omringades hela orten av ett riksintresse. Det har stoppat bostäder från att byggas.

Ofta avstår kommun och byggbransch från att ens påbörja arbeten för nya bostäder i områden där riksintressen gäller. Risken att fastna i långa och dyra processer med länsstyrelserna, som hanterar riksintressen, anses helt enkelt vara för stor.

I slutet av 2013 tillsatte dåvarande regering en utredning för att bringa ordning i systemet. SKL och Fastighetsägarna deltar i arbetet som nu pågår. Men vi ser med oro på det förslag som utredningen förbereder att lägga i december.

Utredningen föreslår ett system med olika sorters intressen, för att begränsa det som kallas just riksintressen. Men det är en åtgärd som bara riskerar att krångla till systemet ytterligare och dessutom göra det ännu mer omfattande. Och med tanke på hur stelbent länsstyrelserna ofta hanterar dessa områden i dag, finns det heller ingen anledning att tro att det blir enklare att bygga bostäder bara för att nya nivåer införs.

Vår uppfattning är att statens utpekade intressen måste bli betydligt färre och täcka en betydligt mindre andel av Sveriges yta. Bara områden som är verkligt unika i ett nationellt perspektiv ska få anges som riksintressanta. Först då blir systemet accepterat och hanteringen effektivare vilket ökar förutsättningarna för fler bostäder.
När regering och riksdag väl förändrar regelverket för riksintressen, då ska det lösa problemen. Utredningsförslaget måste arbetas om.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Reinhold Lennebo, vd, Fastighetsägarna Sverige

Debattartikeln publicerades i SVD 2015-09-27

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!