Publicerad: 22 juni 2017

Regeringen måste stödja välfärdens digitala utveckling

Med digitala lösningar kan kommunsektorn öka sina insatser för en snabbare utveckling. Det behöver regeringen också göra, skriver Lena Micko, SKL, och Anders Teljebäck, Västerås stad.

Vi blir allt fler i Sverige och våra behov av och krav på välfärden – till exempel vården,
skolan och omsorgen – ökar. Behovet av nya medarbetare är stort och kostnaderna ökar snabbt. Ska kommuner, landsting och regioner kunna fortsätta erbjuda en välfärd i toppklass, behövs mer resurser men också nya, smarta lösningar, som möter medborgarnas behov i takt med den digitala utvecklingen i samhället. Vi behöver digital teknik som hjälper de anställda i välfärden att utföra jobbet enklare och med högre kvalitet, för samma resurser och med mindre krångel.

Västerås är en av de kommuner som satsar mest på nya digitala välfärdslösningar. Sedan 2013
driver kommunen, med stöd från Vinnova, det prioriterade initiativet MISTEL som i år övergår till en ordinarie verksamhet inom kommunen. Här tar kommunen och samarbetspartners fram framtidens smarta digitala lösningar inom äldreomsorgen tillsammans med testpersoner bland de äldre. Här har det till exempel utvecklats digitala innovationer för att förutse sjukdomar, stimulera fysisk aktivitet, ta fram smarta lås som öppnar upp demensboenden och upptäcka förhöjd risk för liggsår.

I Västerås erbjuds också äldre inom hemtjänsten tillsyn digitalt. Det låter bland annat personalen se till de äldre om natten utan att störa dem.
De äldre är nöjda och personalen får mer tid över för brukare med större behov.

Andra exempel kan hittas inom skolan, där fjärrundervisning möjliggör för elever att få kvalitativ undervisning även då deras skola saknar behöriga lärare. I dag omfattas ett begränsat antal ämnen av denna möjlighet. SKL anser att möjligheten bör omfatta alla ämnen där huvudmannen bedömer att det är lämpligt.

Inom vården har digital vård vuxit fram som ett sätt att ge patienter på glesbygden säker
och bra vård snabbt, oberoende geografiska avstånd. Det kallas ibland vård på distans, men för patienten har ju vården kommit nära!

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, agerar katalysator i den digitala utvecklingen av
vår välfärd. Genom flera satsningar sprider förbundet goda exempel och hjälper kommuner, landsting och regioner att hitta nya innovativa lösningar. Det är glädjande att det händer mycket positivt i landet, men utvecklingen går inte tillräckligt snabbt – inte heller i nivå med invånarnas förväntningar. Åtta av tio tillfrågade anser att välfärdstjänsterna inte möter deras digitala förväntningar.

Kommunsektorn är redo att öka sina insatser. Det behöver också regeringen göra. Dels genom
att utföra fler stimulerande insatser, dels genom att röja undan hinder för den digitala utvecklingen.

Vi har identifierat fem åtgärder för regeringen:

  • Inrätta ett nationellt centrum för innovationer i välfärden. Det stöd som regeringen i dag ger till utveckling av innovationer är fokuserat på akademi och näringsliv. Vi vill se en satsning på innovationer i välfärden. Regeringens samverkansprogram och det finansiella stödet i de strategiska innovationsprogrammen bör stödja innovationsarbete i vården, skolan och omsorgen. Vid Mälardalens högskola finns Robotdalen – finansierad av regioner, landsting och tre kommuner i Örebro, Västmanland och Sörmland – som är en oerhört viktig del för att utveckla innovationer inom välfärdsteknologi. Robotdalen vid Mälardalens högskola bör bli detta nationella utvecklingscenter.
  • Bidra till att innovationer implementeras på fler håll i landet. Regeringen behöver satsa mer på att sprida kunskapen om och öka användandet av innovationer. Detta är viktigt inte minst för att mindre kommuner ska kunna införa lösningar som ökar kvaliteten på välfärdstjänsterna.
  • Vi vill att regeringen bygger upp ett nationellt program där staten ger långsiktigt stöd till aktörer som vill stärka sin förmåga att köpa in innovationer. SKL har initierat en så kallad
    beställargrupp där ett 20-tal kommuner samarbetar för att göra kommunerna i Sverige bättre på att köpa in ny välfärdsteknologi och digitala lösningar i vård och omsorg.
  • Gå vidare med förslaget om en digitaliseringsmyndighet. Bättre samordning och styrning är viktiga framgångsfaktorer i arbetet med offentlig sektors digitalisering.
  • Röj undan regelhinder för nya smarta digitala lösningar. Många av de regelverk som styr välfärdsverksamheternas informationshantering hindrar en smart digital utveckling. Viktig information blir inlåst i den organisation och de IT-system där den skapats. Det slår hårdast mot de individer i samhället som har störst behov av stöd från olika delar av välfärden.

Den digitala utvecklingen av välfärden kan inte vänta. Stat, kommuner, landsting och
regioner behöver samarbeta för att förbättra och effektivisera och vässa välfärden med ny teknologi. En mer digital välfärd är en smartare välfärd.

Lena Micko, ordförande, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL
Anders Teljebäck, kommunstyrelsens ordförande, Västerås stad

Debattartikeln publicerad i Ny Teknik den 20 juni 2017.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!