Publicerad: 6 augusti 2015

Positiv heltidsutveckling måste fortsätta

Allt fler medarbetare i kommunerna jobbar heltid. För att klara välfärdens rekryteringsutmaningar är det avgörande att den positiva heltidsutvecklingen fortsätter, skriver Lena Micko.

Undersköterska som sitter på sängkanten och pratar med en äldre patient.

Allt fler medarbetare i kommunerna jobbar heltid. Och det är bland kvinnor ökningen sker. Idag är det 30 000 fler undersköterskor, barnskötare och andra medarbetare som jobbar heltid jämfört med för bara några år sedan.

Det är bra att kommunernas arbete med heltidsfrågan ger resultat. Huvuddelen av dem som arbetar deltid är kvinnor – det gäller i sjukvården och äldreomsorgen, liksom i butiker, på restauranger och hotell. Merparten av föräldraledighet och vabb-dagar tas också ut av kvinnor. Allt detta påverkar både kvinnors inkomst, sjukpenning och pension. Heltidsfrågan är således viktig av jämställdhetsskäl.

Viktigt att fler jobbar mer

Att fler jobbar mer är viktigt också för att möta de rekryteringsutmaningar som välfärden står inför. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren, när dagens medarbetare går i pension, samtidigt som befolkningen blir äldre och behovet av vård och omsorg ökar. Om fler medarbetare i välfärden skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven kunna minska.

Mycket arbete pågår på heltidsområdet. Heltidsarbetet ökar i nästan alla kommuner i Skåne. I till exempel Svalöv har andelen heltidsanställda ökat med närmare 20 procentenheter på bara några år. I Staffanstorp, Hörby och Tomelilla är ökningen drygt 10 procentenheter.

Även om heltidsutvecklingen i stort är positiv, finns det fortfarande många medarbetare som skulle kunna jobba mer. Hur stor andel av de anställda som faktiskt arbetar heltid skiljer sig mycket åt mellan olika arbetsgivare.

Men heltidsfrågan är komplex. Verksamheterna i äldreomsorg och vård pågår dygnet runt. Arbetstopparna är ojämnt fördelade över dygnet. Det kan vara en utmaning att matcha patienters och brukares behov av service hela dygnet, med medarbetarnas önskemål om arbetstider.

Framgångsfaktorer i heltidsfrågan

SKL har - delvis tillsammans med Kommunal - följt ett antal kommuner som arbetat med heltidsfrågan. Vi har konstaterat att det inte finns någon universallösning. Det finns dock flera framgångsfaktorer:

  • Utgå från lokala förutsättningar. Lösningarna kan skilja sig mellan stora och små arbetsgivare, mellan glesbygdskommuner med långa avstånd mellan brukare och arbetsgivare i tättbebyggda områden.
  • Det behövs ett tydlig politiskt beslut. Vad ska uppnås och när? För att lyckas krävs att heltidsfrågan prioriteras högre än andra frågor som också är angelägna.
  • Ha en realistisk tidplan. Att fler medarbetare ska börja jobba heltid är ett stort förändringsarbete som påverkar många människor. Det arbetet tar tid.
  • Gör förändringen begriplig. Heltidsfrågan påverkar alla anställda, även de som redan har en heltidstjänst. Det kan betyda nya arbetstider för många medarbetare, med till exempel fler arbetspass på kvällar och helger och att man kanske måste dela sin arbetstid mellan flera arbetsplatser.  
  • Uppmuntra fler att jobba mer. I kommunerna uppger tre av fyra som jobbar deltid att de inte vill eller kan arbeta mer. Det är viktigt föra en dialog om orsakerna till att en medarbetare väljer deltid. Är det arbetsrelaterat? Vad kan arbetsgivaren i så fall göra för att underlätta för en medarbetare att gå upp i tid?

Vinsterna med fler heltider i välfärden är stora, både för arbetsgivarna och för enskilda medarbetare. För ökad jämställdhet och för att klara välfärdens rekryteringsutmaningar i är det avgörande att den positiva utvecklingen på heltidsområdet fortsätter.

Lena Micko
Ordförande, SKL

Debattartikeln publicerades i Kristianstadsbladet, 2015-08-05.
Lokala varianter av debattartikeln har även publicerats i Östersunds-Posten, 2015-08-25, Tidningen Ångermanland, 2015-08-19, Arbetarbladet, 2015-08-18,
Östra Småland, 2015-08-08, Borlänge tidning, 2015-07-28, Vestmanlands Läns Tidning, 2015-07-25, Värmlands Folkblad, 2015-07-21 samt i Västerbottens-Kuriren, 2015-07-17.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!