Publicerad: 2 juni 2015

Öppna upp för fjärrundervisning på entreprenad

Stelbenta lagparagrafer sätter stopp för fjärrundervisning vilket bland annat gör att elever inte får modersmålsundervisning. Nu måste regering och riksdag ta elevernas situation på allvar.

Per-Arne Andersson. chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad SKL.

I stort sett alla kommuner tar emot nyanlända elever, en elevgrupp som ökat betydligt de senaste åren. Men bristen på modersmålslärare och studiehandledare i de språk som de nyanlända eleverna talar är stor. Det gäller såväl i glesbygdskommuner som i många andra kommuner som tar emot nyanlända skolbarn.

Flera kommuner som inte har lyckats rekrytera lärare i alla språk löser detta genom att köpa studiehandledning och modersmålsundervisning som fjärrundervisning av andra kommuner på entreprenad. Lärare kommunicerar från en studio till elever med handledare i en annan.

Tekniken och arbetssättet har utvecklats mycket och undervisningen håller en god kvalitet.
Men att köpa fjärrundervisning av andra kommuner på entreprenad är av någon anledning inte tillåtet, trots att det inte finns något annat alternativ. Kommunerna kan ju inte trolla fram behöriga lärare till glesbygden.

Har regeringen förstått frågan?

Utbildningsministern har sagt att regeringen ”kommer att ändra lagen för att möjliggöra fjärrundervisning”. Men i Skolverkets kommande försöksverksamhet undantas möjligheten att upphandla undervisningen av andra kommuner på entreprenad, trots att den formen är den enda möjliga för många kommuner.

En utredning om att se över entreprenadreglerna planeras, men direktiven till denna saknas ännu. Ändå har både Skolverket och Skolinspektionen sedan länge påpekat vikten av att reglerna behöver ses över för att hitta en lösning som gynnar eleverna.

Kanske har regeringen inte förstått frågan helt och hållet? Men att förbjuda entreprenad som lösning för fjärrundervisning är som att försöka minska bilars koldioxidutsläpp utan att tillåta katalysatorer.

Elevernas bästa måste vara utgångspunkten

Regeringen har uttalat att de vill satsa på nyanlända och ge dem bättre förutsättningar att lyckas i skolan. Det är bra. Men utan fjärrundervisning på entreprenad gör man det orimligt svårt.

I det stora handlar inte frågan om juridik. Den handlar om de elever som snart går ut skolan och som inte fick studiehandledning och modersmålsundervisning. Och om de elever som börjar nästa läsår och som behöver fjärrundervisning för att klara sina studier. Till en början måste därför den kommande försöksverksamheten tillåta fjärrundervisning på entreprenad.

Per-Arne Andersson
Chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad, SKL

Debattartikeln publicerades på dagenssamhalle.se 2015-06-01.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!