Publicerad: 8 april 2015

Ökad detaljstyrning ger inte trygghet

Oenigheten handlar om huruvida mer detaljerade regler, mer biståndsbedömning och fler uppföljningar av fattade beslut leder till att kvaliteten ökar, skriver Hans Karlsson, SKL.

Våra äldre ska känna trygghet i sitt boende och i sina liv. Den enskilda individens behov och önskemål ska vara vägledande för omsorgen om våra äldre. Äldreomsorgen ska präglas av individuell anpassning, lyhördhet och professionalitet. Detta är Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting helt överens om. Oenigheten handlar om huruvida mer detaljerade regler, mer biståndsbedömning och fler uppföljningar av fattade beslut leder till att kvaliteten ökar.

Vi menar att Socialstyrelsen förslag enbart leder till ökad byråkrati med åtföljande höga kostnader och med högst oklar kvalitet för dem det berör, de äldre.
Sedan september 2014 har vi förgäves bjudit in Socialstyrelsen för att diskutera detta. Utan

resultat.
Nu har regeringen aviserat fortsatt dialog med SKL. Vi välkomnar och ser fram emot en konstruktiv diskussion.

Hans Karlsson
Avdelningschef, Sveriges Kommuner och Landsting

Repliken har publicerats på dn.se, 2015-04-08.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!