Publicerad: 20 oktober 2015

Offentlig sektor släpar efter inom digitaliseringen

Stefan Fölster hävdar på DN Debatt (16/10) att SKL påstår att kommunalskatten måste höjas från 32 till 34 kronor per hundralapp på bara tre år – och mycket mer därefter.

Det stämmer – om inget annat görs. Det pågår redan arbete runt om i kommuner och landsting för att undvika detta. Men mer behöver göras, skriver Bettina Kashefi och Per Mosseby, SKL.

person skriver på datorn

Stefan Fölster hävdar på DN Debatt (16/10) att SKL påstår att kommunalskatten måste höjas från 32 till 34 kronor per hundralapp på bara tre år – och mycket mer därefter. Det stämmer – om inget annat görs. Det pågår redan arbete runt om i kommuner och landsting för att undvika detta. Men mer behöver göras, skriver Bettina Kashefi och Per Mosseby, SKL.

Bland annat de demografiska förändringarna gör att skattehöjningar i den nivån krävs om ingenting görs. Men SKL:s påpekar också i sin ekonomirapport att det krävs att både kommunerna, landstingen och staten hittar nya vägar för att klara sina åtaganden.

SKL har länge varnat för att svensk offentlig sektor släpar efter inom digitaliseringens område. Vi behöver bli mycket bättre på att utnyttja digitaliseringens möjligheter.

Det finns många goda exempel på arbete i kommuner, landsting och regioner för att hitta former för smartare arbetssätt.

Nyligen lanserade SKL en digital tjänst för att förenkla kommunernas handläggning av ekonomiskt bistånd. Tjänsten beräknas spara över en miljon arbetstimmar per år och har redan 180 kommuner anslutna. Sedan flera år tillbaka arbetar landstingen med 1177 Vårdguiden som med sina 70 miljoner besökare bara under 2014 sparade tid och pengar för både patienter och landsting. Flera landsting jobbar sedan länge också med vård på distans. För att ge några exempel.

Men mycket mer behöver göras. Vi behöver ett bättre samarbete inom offentlig sektor, och ett brett partnerskap med näringsliv, akademi och civilsamhälle. SKL arbetar nu för att ta över ansvaret för landstingens gemensamma digitala lösningar och utöka verksamheten till att omfatta även kommuner. Det kommer att underlätta den framtida utvecklingen.

Samtidigt är det högst angeläget att staten tar ett tydligt övergripande ansvar för att Sverige snabbt och kraftfullt ska kunna satsa på digitalisering för bättre hälsa, lärande, integration och service gentemot privatpersoner och företag.

Om vi ska kunna sätta medborgarnas behov i centrum måste vi göra oss av med gamla stuprör och arbeta tillsammans. Offentliga Sverige kan bättre och behöver bli bättre.

Bettina Kashefi, chefsekonom, Sveriges Kommuner och Landsting
Per Mosseby, chef avdelningen för digitalisering, Sveriges Kommuner och Landsting

Replik i DN 2015-10-19

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!